Pris till Vasakronan för bästa årsredovisning

Pris till Vasakronan för bästa årsredovisning Tidningen Fastighetsvärlden, Handelsbanken Investment Banking och Öhrlings PriceWaterhouse Coopers har i sin årliga genomgång av ett trettiotal ledande fastighetsbolags årsredovisningar rankat Vasakronan på första plats i tävlingen om "Bästa redovisning" och på andra plats i tävlingen om "Bästa analys- och informationsinnehåll". I klassen "Bästa redovisning" kom Drott och Tornet på delad andraplats. I klassen "Bästa analys- och informationsinnehåll" vann Tornet och på andra plats kom förutom Vasaskronan också JM. I juryn ingick Henrik Steinbrecher, Öhrlings PriceWaterhouse Coopers, Hans Derninger, Handelsbanken Investment Banking och Willy Wredenmark, Fastighetsvärlden. - Under 1999 har vi lyft den ekonomiska informationen ytterligare, kommenterar Bengt Möller, informationsdirektör i Vasakronan. Bland annat har vi lämnat en kvantifierad prognos, knutit de ekonomiska kommentarerna direkt till resultat- och balansräkningarna, utvecklat miljöavsnittet samt skrivit betydligt mera om företagskultur. - Sedan tidigare har vi en väl dokumenterad beskrivning av vision, affärsidé och mål för företaget, ett bra analysunderlag om fastighetsbeståndet, detaljerad marknadsbeskrivning samt en bra beskrivning av hot och möjligheter. Vårt mål är att vara fastighetsbranschens mest transparenta företag, säger Bengt Möller. För vidare information v v kontakta Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar