Skattemyndigheten flyttar under 2004 från Skatteskrapan - Nytt kontrakt tecknat i kv Nattugglan

Skattemyndigheten flyttar under 2004 från Skatteskrapan - Nytt kontrakt tecknat i kv Nattugglan Skattemyndigheten i Stockholm och Vasakronan har under ett par år diskuterat hyresförhållanden i kv Gamen och kv Nattugglan på Söder i Stockholm. Nu är det klart att Skattemyndigheten flyttar ur kv Gamen, dvs Skatteskrapan vid Götgatan senast den 1 april 2004. Samtidigt har nytt fyraårigt avtal tecknats mellan Skattemyndigheten och Vasakronan i kv Nattugglan på Västgötagatan om 12 500 m2 för drygt 500 anställda. - Vi har haft en lång dialog med Skattemyndigheten för att finna en optimal lösning på deras lokalbehov, kommenterar Christer Alvemur vice vd och chef för region Stockholm. Skatteskrapan är i behov av en omfattande renovering och är med sina 25 våningar inte speciellt lämplig för en enda hyresgäst, då det bland annat kan bli svårt med internkommunikation. Vi ser fram emot en fortsatt hyresrelation med Skattemyndigheten i kv Nattugglan. Vasakronan får nu möjlighet att helrenovera Skatteskrapan under 2004 och 2005 för att kunna erbjuda marknaden ändamålsenliga kontor. Cirka 1 200 anställda i Skattemyndigheten kommer 2004 att flytta till Magnus Ladulåsgatan på Södermalm i Stockholm. Avtal har tecknats med KB Fatbursgatan 5 som ägs 50/50 av Drott och Atrium. För vidare information vänligen kontakta Christer Alvemur, chef region Stockholm 08-783 21 05 Mats Carlsson, marknadsområdeschef Stockholm City 08-783 23 62 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00380/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00380/bit0001.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar