Skulpturtävling vid Företagsstaden I 11 i Växjö avgjord

Skulpturtävling vid Företagsstaden I11 i Växjö avgjord Vasakronans skulpturtävling som syftar till att försköna torget mitt på den gamla kaserngården har avgjorts. Vinnande bidrag från konstnären Kenneth Derlow kommer att avtäckas tisdag den 6 juni. Konstnären Kenneth Derlow vann med skulpturen "IGENOM", vilken kommer att avtäckas på Sveriges nationaldag, tisdagen den 6 juni, klockan 13.30. Avtäckningen görs av Maria Spångberg som driver och är delägare i restaurangen på I 11. Dessutom deltar stadsarkitekten Erland Ullstad samt Thomas Hedrén, Växjö konsthall. - Juryn har ansett att konstverket med sin enkla rena form på ett bra sätt gestaltar tanken med temat "Budkavel kommer, budkavel går", kommenterar Jan Rosqvist chef för Vasakronan i Växjö. - Verket kommer väl att fylla platsen och med stark symbolik och historisk koppling stämma in i miljön. Sammanlagt deltog ett trettiotal konstnärer i Vasakronans skulpturtävling i Växjö. Företagarna på I11 liksom pressen bjuds in. Platsen är mitt på I11-torget på Honnörsgatan i Växjö. Välkomna! För vidare information vv kontakta Jan Rosqvist, marknadsområdeschef Växjö Tfn. 0470-72 77 30 Bengt Möller, informationsdirektör Tfn. 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00880/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar