Starkt resultat trots kärvare lokalhyresmarknad - Vasakronans delårsrapport

Starkt resultat trots kärvare lokalhyresmarknad - Vasakronans delårsrapport Delårsrapport januari - september 2002 - Lokalhyresmarknaden har påverkats negativt under det tredje kvartalet 2002, kommenterar Håkan Bryngelson verkställande direktör för Vasakronan. Vi har ändå ett stort antal förfrågningar på nya kontorslokaler, men det tar längre tid att komma till avslut. - Under de tre första kvartalen 2002 har Vasakronan omförhandlat kontrakt motsvarande 245 miljoner kronor i årshyra och hyrorna har ökat med i genomsnitt 42 procent. - Vasakronan visar ett starkt resultat trots det kärvare konjunkturläget. Driftöverskottet är högre än förra året och vinstprognosen för 2002 är på cirka 600 (418) miljoner kronor. Hyresintäkterna uppgick till 2 162 (2 057) Mkr. Hyreshöjningen i om- och nytecknade kontrakt var 42 (47) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 6 (4) procent. Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar och lösen av framtida räntekostnader ökade till 553 (496) Mkr. Lokalhyresmarknaden har påverkats negativt av konjunkturnedgången. Prognosen för helåret 2002 är att resultatet efter finansiella poster, med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar, kommer att öka och uppgå till cirka 600 (418) Mkr. Rapporten - 8 sidor - skickas med som bilaga. Finns också på www.vasakronan.se För vidare information vv kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör 08-783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala och Linköping. Vasakronan ägs av den svenska staten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00670/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 september 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 147 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar