Starkt resultat trots kärvare lokalhyresmarknad - Vasakronans delårsrapport

Report this content

Starkt resultat trots kärvare lokalhyresmarknad - Vasakronans delårsrapport Delårsrapport januari - september 2002 - Lokalhyresmarknaden har påverkats negativt under det tredje kvartalet 2002, kommenterar Håkan Bryngelson verkställande direktör för Vasakronan. Vi har ändå ett stort antal förfrågningar på nya kontorslokaler, men det tar längre tid att komma till avslut. - Under de tre första kvartalen 2002 har Vasakronan omförhandlat kontrakt motsvarande 245 miljoner kronor i årshyra och hyrorna har ökat med i genomsnitt 42 procent. - Vasakronan visar ett starkt resultat trots det kärvare konjunkturläget. Driftöverskottet är högre än förra året och vinstprognosen för 2002 är på cirka 600 (418) miljoner kronor. Hyresintäkterna uppgick till 2 162 (2 057) Mkr. Hyreshöjningen i om- och nytecknade kontrakt var 42 (47) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 6 (4) procent. Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar och lösen av framtida räntekostnader ökade till 553 (496) Mkr. Lokalhyresmarknaden har påverkats negativt av konjunkturnedgången. Prognosen för helåret 2002 är att resultatet efter finansiella poster, med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar, kommer att öka och uppgå till cirka 600 (418) Mkr. Rapporten - 8 sidor - skickas med som bilaga. Finns också på www.vasakronan.se För vidare information vv kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör 08-783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala och Linköping. Vasakronan ägs av den svenska staten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00670/wkr0001.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar