Stiftelsen för Respekt på turné i samarbete med Vasakronan

Stiftelsen för Respekt på turné i samarbete med Vasakronan Stiftelsen för Respekt genomför just nu en föreläsningsturné i högstadieskolor runt om i Sverige. Turnén görs i samarbete med Vasakronan som är en av stiftelsens samarbetspartners. Föreläsare på turnén är 23-årige Tommy Deogan. Han berättar om egna och andras erfarenheter av våld, mobbning, rasism och drogmissbruk. Föreläsningen är mycket engagerande och har hittills väckt stort intresse bland både elever och lärare på skolorna. Tommy har arbetat i flera år för Stiftelsen för Respekt och föreläst om mobbning, våld och drogmissbruk. Syftet med turnén är att få högstadieeleverna att tänka till kring mobbning, våld, klotter och de attityder man har mot varandra i skola och samhälle. De inbjuds att starta projekt i sin klass där de genomför ett arbete de själva väljer - någonting som kan minska våld, mobbning och klotter och öka den respekt vi måste ha för varandra. Den klass som genomför det mest tänkvärda projektet kommer att få ett bidrag till sin klassresa. Dessutom inbjuds en lärare och två elever till Stiftelsen för Respekts årliga gala "Vardagens Hjältar" i vår på Grand hotell i Stockholm, där de får hämta sitt pris. Vad är respekt? Eleverna inbjuds också till en individuell tävling som går ut på att skriva ner ett statement - en utsaga - på högst 30 ord - om vad begreppet respekt innebär för dem. De tio mest tänkvärda uttalandena kommer att graveras in på skyltar för att sättas upp på lämpliga platser. - Det känns oerhört bra att Vasakronan gjort det möjligt för oss genom denna föreläsningsturné att kunna nå ut till så många ungdomar runt om i Sverige, säger Ulrika Nåsby, VD för Stiftelsen för Respekt. Vi tar upp viktiga ämnen som mobbning, våld, rasism, droger, klotter och försöker ge en positiv innebörd av ordet "respekt". Föreläsningsturnén körs i de sex städer Vasakronan har fastigheter, dvs Stockholm, Uppsala, Göteborg, Linköping, Malmö och Lund. Vid varje tillfälle deltar kontaktpersoner från Vasakronan. Dessa kontaktpersoner ska finnas till hands om och när eleverna behöver stöd i sina pågående projekt, tips eller någon att bolla sina idéer med. Läs mer på turnésiten på www.respekt.org (klicka på tävling) där man också hittar turnéplanen med skolor, datum och tider. Stiftelsen för Respekt vill inspirera, motivera och engagera unga som gamla att ta initiativ och handling mot det psykiska såväl som det fysiska våldet. Stiftelsen för Respekt är en politiskt och religiöst fristående organisation med säte i Stockholm. Organisationen stöttas av såväl näringsliv som privatpersoner. Stiftelsen samarbetar både rikstäckande och lokalt med skolan, polisen samt andra organisationer och myndigheter som arbetar med samhällsfrågor. Stiftelsens filosofi grundar sig i tanken att man genom utbildning och information samt motivation till konkret handling kan skapa en förändring. För mer information besök www.respekt.org. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag med inriktning på kommersiella lokaler, främst kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund och Linköping. Beståndet omfattar 174 fastigheter med en totalarea på 2 095 000 m2 där cirka 60 000 människor arbetar. Människor som ska trivas med sina lokaler och känna att funktion och service fungerar väl. Vi erbjuder effektiva lokaler och kundanpassade tjänster och satsar på att ha en stark lokal position med fastigheter i huvudsak i citynära lägen. Mer information på www.vasakronan.se. För vidare information vv kontakta Ulrika Nåsby, VD Stiftelsen för Respekt 08-612 35 00 Bengt Möller, Informationsdirektör Vasakronan 08-783 21 09 Sara Myrehed, Informatör, Vasakronan 08-783 21 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar