Svenskt Näringsliv tecknar hyreskontrakt med Vasakronan i Hötorgshus 2

Svenskt Näringsliv tecknar hyreskontrakt med Vasakronan i Hötorgshus 2 Vasakronan och Svenskt Näringsliv har tecknat ett nytt hyresavtal om lokaler i Hötorgshus 2 i Stockholm. Svenskt Näringsliv hyr drygt 2 700 kvadratmeter kontor samt förråd och garage. Avtalet är på tre år. Svenskt Näringsliv kommer att helrenovera sina lokaler på Blasieholmen i Stockholm. Under de tre år som renovering beräknas ske kommer Svenskt Näringsliv att hyra i Hötorgshus 2. De tar över de lokaler som Förenade Liv flyttar ifrån i samband med att företaget lägger ned sin verksamhet och övergår i bl a Bliva. Svenskt Näringsliv kommer att hyra samtliga lokaler i Hötorgshus 2 från trettonde till artonde våningen. - Svenskt Näringsliv är en viktig hyresgäst som ser fördelarna med att sitta centralt i Hötorgshusen, säger Göran Langer, chef för marknadsområde Stockholm Centrum i Vasakronan. I och med denna uthyrning har vi endast 2 000 kvadratmeter att hyra ut i Hötorgshusen som totalt är på 42 000 kvadratmeter. Vasakronan äger Hötorgshusen 2,3 och 4. Det är tre byggnader på vardera 18 våningar med låghus som sammanbinder höghusen. Fastigheterna är på totalt cirka 42 000 kvadratmeter med cirka 26 000 kvadratmeter kontor och 11 000 kvadratmeter butiker och restauranger. Vasakronan är ett av de största fastighetsföretagen på kommersiella lokaler i Stockholm. Beståndet består främst av kontor och tyngdpunkten finns i huvudsak i city- och innerstadslägen, eller i lägen som är väl försedda med goda kommunikationer. För vidare information vv kontakta Göran Langer, marknadsområdeschef Stockholm Centrum 08-783 22 68 Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm City 08-783 23 05 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, kontor och butiker. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar