Vasakronan AB tecknar Euro MTN program på 1 miljard Euro

Vasakronan AB tecknar Euro MTN program på 1 miljard Euro Vasakronan AB har idag tecknat ett Euro MTN-program med en total låneram om 1 miljard Euro. Arrangör av programmet är Dresdner Kleinwort Wasserstein. Övriga dealers är BNP Parisbas och Goldman Sachs. Vasakronan har finansierats på den svenska kapitalmarknaden sedan 1996 och är idag den största emittenten av företagsobligationer på den svenska marknaden. Det svenska MTN-programmet, vilket är en fortsatt är viktig finansieringskälla, har en total ram på 15 miljarder kronor, varav 13 miljarder kronor är utestående. EMTN-programmet kommer att bredda investerarbasen och på allvar öppna möjligheter till internationell upplåning för Vasakronan. Det nya EMTN-programmet har kreditbetyget BBB+, negative outlook, från Standard & Poor's. Programmet kommer att noteras på Luxemburgbörsen. För vidare information vv kontakta Anna Styrud, finanschef 08-783 21 24 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör 08 783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala och Linköping. Vasakronan ägs av den svenska staten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00830/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar