Vasakronan banar väg för bredband i Sundsvall

Vasakronan banar väg för bredband i Sundsvall tillsammans med Giganet. I Sundsvall har Vasakronan inlett ett samarbete tillsammans med Giganet för att kunna erbjuda kunderna bredband och snabb tillgång till Internet. En mycket viktig konkurrensfaktor idag för företag är kommunikation. En väg till detta och de tjänster som erbjuds inom den nya ekonomin är anslutningar med snabb och hög kapacitet - bredband. Vasakronan har inlett ett samarbete med Giganet och erbjuder nu sina hyresgäster Internet och bredband. - Giganets erbjudande bygger på en anslutning mot Sundsvalls stadsnät där kunderna får ett fritt val av olika tjänster bland annat Internet, säger Mikael Wikman, verkställande direktör på Giganet. Vårt bredband är uppbyggda på fiberteknik som är den mest överlägsna idag. Fiberoptik är också mycket säkert då det nästan är omöjligt att avlyssna eller störa. - Vi har redan bredband inne i två av våra fastigheter, säger Stefan Danielsson, marknadsområdeschef för Vasakronan i Sundsvall. I juni börjar vi gräva igen och före årsskiftet ska alla fastigheter i innerstaden ha tillgång till bredband. Tillsammans med Giganet kan vi även erbjuda Internetanslutningar, förädlade med brandvägg. Våra kunder ges också möjlighet att välja brandbredder d v s hastigheter på sina uppkopplingar. Vasakronan är en av de ledande ägarna av kontorsfastigheter i Sundsvall 2 och har 20 fastigheter på sammanlagt 124 000 m . Fastigheterna har ett marknadsvärde på 800 Mkr och vakansgraden är tre procent. För ytterligare information vänligen kontakta Stefan Danielsson, marknadsområdeschef Sundsvall, Vasakronan 060-19 66 12 Mikael Wikman, verkställande direktör Giganet 060-17 27 10 Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar