Vasakronan förbättrar villkoren för långivarna

Vasakronan förbättrar villkoren för långivarna Vasakronan inför en klausul i alla låneavtal som ger långivarna rätt att begära förtida återbetalning av lån om svenska statens ägarandel skulle understiga 51 procent. Vasakronan kommer att avveckla sin rating hos Standard & Poor´s och erbjuder därför återköp av obligationer. Vasakronans upplåning som uppgår till cirka 15 miljarder kronor sker huvudsakligen på den svenska kapitalmarknaden. Kreditbetyget från Standard & Poor´s är BBB, stable outlook. En klausul som stärker långivarnas rättigheter införs i alla låneavtal, inklusive bankfinansiering. Klausulen innebär att långivare har rätt att begära förtida återbetalning av lån om svenska statens ägarandel skulle understiga 51 procent. Vasakronan ägs till 100 procent av svenska staten. Den svenska statens långsiktiga ambition med ägandet i Vasakronan är att stödja företagets utveckling för att skapa bästa möjliga värdeutveckling. - Vi gör bedömningen att villkorsändringen stärker långivarnas ställning och flexibilitet vilket borde uppfattas positivt bland våra långivare. Införandet av ägarklausulen beror inte på att ägaren förmedlat någon förändring i sin syn på Vasakronan, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. När ägarklausulen är införd i alla låneavtal kommer Vasakronan att avveckla sin rating hos Standard & Poor´s, vilket beräknas ske i mars 2005. Kapitalmarknaden kommer även i framtiden att vara den viktigaste finansieringskällan. - Införandet av en ägarklausul kommer inte att medföra en högre rating från Standard and Poor´s. Vår bedömning är att långivarnas stärkta rättigheter inte framgår om Vasakronan skulle behålla sin rating, kommenterar Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör i Vasakronan. Vasakronan kommer under perioden 16 - 30 november, 2004 att erbjuda en återköpsmöjlighet till innehavare av utestående MTN obligationer. Syftet är att ge de investerare som inte har möjlighet att placera i obligationer utan rating ett tillfälle att sälja tillbaka dessa obligationer. Vasakronan informerar långivarna direkt om förändringen via VPC. En presentation kommer även att hållas måndagen den 15 november kl 12.00 på Operaterassen. Anmälan sker på 08-783 21 29 eller anette.holmberg@vasakronan.se. Information finns tillgänglig på www.vasakronan.se För mer information, vänligen kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör, 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör, 08-783 21 12 Anna Styrud, finanschef, 08-783 21 24 Bengt Möller, informationsdirektör, 08-783 21 09 Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20080/wkr0001.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar