Vasakronan investerar 75 MKR för att utveckla butiker i Nordstan i Göteborg

Vasakronan investerar 75 miljoner kronor för att utveckla butiker i Nordstan i Göteborg För att utveckla Vasakronans del i köpcentrat i kvarteret Nordstan i centrala Göteborg investeras 75 miljoner kronor. Åhléns och H&M får härigenom attraktivare butiker. Vasakronan förvärvade 1998 SEB:s rörelsefastigheter och däribland Nordstaden 8:27på Östra Hamngatan 24 i Göteborg. I fastigheten finns SEB, Åhléns, H&M med flera hyresgäster. Fastigheten byggdes 1974 och är i gott skick men inga omfattande renoveringar har skett i byggnaden. Nu investerar Vasakronan 75 miljoner kronor för att modernisera varuhus och butiksytor. - Åhléns och H&M kommer att få mycket attraktivare butiksytor i köpcentrat i Nordstan, kommenterar Bo Törnqvist, marknadsområdeschef för Vasakronan i Göteborg. Vi gör en effektivisering av SEB:s lokaler och omvandlar lokalytor till attraktiva butiksytor. Detta innebär att utvecklingen av Nordstan fortsätter för att befästa centrats roll som Nordens ledande köpcentrum. - Det är självklart att H&M är med och satsar när det sker betydelsefulla förändringar i Göteborgs absoluta mittpunkt. Vi bygger här vår största butik i Göteborg kommenterar Kent Gustavsson, etableringsansvarig på H&M. - Åhléns City i Göteborg kommer att bli ett modernt flaggskepp på en internationell nivå. Ett helt nytt utseende, nya spännande sortiment och en gemensam slagkraft för Cityvaruhusen i Stockholm och Göteborg, kommer att rimma mycket väl med den totala förändringen av fastigheten som nu genomförs. Hela fastigheten kommer att ha mycket stor attraktionskraft och helt säkert vara ett ankare för detaljhandeln i Nordstan kommenterar Joakim Forsell, varuhusdirektör på Åhléns City. - För vidare information vv kontakta Bo Törnkvist, marknadsområdeschef Göteborg Väst, 031-701 54 21 Vasakronan Rolf Åkerman, chef region Väst, Vasakronan 031- 701 54 11 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09 Kent Gustavsson, etableringsansvarig, H&M 08-796 54 15 Joakim Forsell, varuhusdirektör, Åhléns City 08-676 60 05 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar