Vasakronan köper NCCs del av Kista Science Tower

Vasakronan köper NCCs del av Kista Science Tower Vasakronan har köpt NCCs resterande andel av Kista Science Tower i enlighet med det optionsavtal som ingicks 2001. I början av juni 2004 påkallade Vasakronan optionen vilket innebar att tre oberoende värderingsföretag värderat byggnaden. Vasakronan och NCC har därefter slutfört affären baserat på att Kista Science Tower har ett marknadsvärde på 1 208 Mkr. 2001 valde Vasakronan att prioritera Kista och köpte två projektfastigheter. Kista Entré förvärvades av Skanska och hälften av Kista Science Tower förvärvades av NCC. Dessa affärer ingick i bytesaffärer med mark på Järvafältet, affärer som resulterade i reavinster för Vasakronan i storleksordningen 1 miljard kronor. I årsbokslutet 2003 belastades Vasakronans resultat med nedskrivning av fastigheten Kista Science Tower med 315 Mkr och med 108 Mkr för nedskrivning av andelen i det delägda bolaget. Marknadsvärderingen är nu högre än den värdering som gjordes vid årsskiftet 2003/2004. - Kista Science Tower är Sveriges modernaste kontorsbyggnad och vi ser fram emot att kunna erbjuda en stimulerande kontorsmiljö med ett rikt serviceutbud till nya hyresgäster, kommenterar Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan. Vi äger de två mest intressanta byggnaderna i Kista genom förvärvet av Kista Science Tower och det tidigare förvärvet av Kista Entré. - Marknadsutvecklingen i Kista har varit positiv under 2004 och intresset för etableringar i Kista har ökat det senaste halvåret. - Utvecklingspotentialen i Kista är stor. Redan idag är det lika många anställda i Kista som under högkonjunkturen 2001, vilket stärker vår förhoppning om en förbättring av vakanssituationen i Kista på ett par års sikt. Kista Science Tower består av 52 000 m² lokalarea, varav cirka 43 000 m² är uthyrningsbar kontorsyta, samt dessutom 18 500 m² garage. Hittills har knappt 40 procent hyrts ut. Hyresgäster är bland andra Cabling, Component Software, Etac, IHC Networks, JustNu, Handelsbanken, Hi3g med en "3" butik, Mentor Graphics Scandinavia, Portwise, Realab, Sprint, Symsoft, Symantec, Unisys, ZTE Wistron, Tower Office Suites (kontorshotell med ett tjugotal hyresgäster), SATS Sportsclub, Scandinavian Service Partner och Consess. För vidare information vv kontakta Håkan Bryngelson, vd, Vasakronan +46 70 545 36 55 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan +46 70 593 91 71 Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/02/20040802BIT20250/wkr0001.pdf Vasakronan köper NCCs del av Kista Science Tower

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar