Vasakronan köper två centrala fastigheter i Stockholm för 190 Mkr

Vasakronan köper två centrala fastigheter i Stockholm för 190 Mkr För att möta efterfrågan på mindre lokaler köper Vasakronan två fastigheter i centrala Stockholm. Fastigheterna ligger på de intressanta delmarknaderna Östermalm och Vasastaden. Vasakronan förvärvar fastigheten Minan 4 , av Bergman & Beving och fastigheten Kurland av Hörntanden Fastighets AB. Den sammanlagda köpeskillingen är 190 Mkr. Tillträde sker den 1 november. Fastigheten Minan 4 är belägen vid Karlavägen/Grevgatan på Östermalm i Stockholm. Byggnaden är uppförd 1888 och användes ursprungligen som bostadshus men har successivt byggts om och används i dag främst som kontor och butik. Den uthyrningsbara arean är 3 761 m². Fastigheten är uthyrd till tio företag med verksamhet inom bl a förlagsbranschen, affärsjuridik, mäkleri, försäkringar. Bergman & Beving har själva ett kontor i fastigheten. Härutöver finns fyra bostadshyresgäster. Fastigheten Kurland 11 ligger i korsningen Holländargatan och Kammakargatan intill Adolf Fredriks kyrka. Byggnaden uppfördes 1884-90 och användes ursprungligen som bostadshus men har successivt byggts om och används i dag som kontor. Den uthyrningsbara arean är 2 359 m² och fördelar sig på sex våningsplan jämte källare. Fastigheten är uthyrd till sju företag med verksamhet inom bl a marknadsföring, juridik och -tandvård/dentalprodukter. Fastigheterna är belägna inom delmarknader som vi bedömer har god hyrespotential, kommenterar Christer Alvemur vice vd och chef för region Stockholm. Vi har länge sökt förvärvsobjekt på Östermalm för att här kunna möta den ökade efterfrågan på kontor som bl a skapats av Garnisonens omvandling. Fastigheterna är också ett bra komplement som ger oss möjlighet att möta marknadens efterfrågan på mindre lokaler. För vidare information vv kontakta Christer Alvemur, vice vd chef region Stockholm 08-783 23 05 Rebecca Ernarp, chef Marknadsplats Stockholm 08-783 23 22 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01250/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar