Vasakronan och andra fastighetsägare rustar upp Rosenlundsgatan tillsammans med Göteborgs kommun

Vasakronan och andra fastighetsägare rustar upp Rosenlundsgatan tillsammans med Göteborgs kommun Tre miljoner kronor satsas för att få en gästvänligare miljö kring Rosenlundsgatan i centrala Göteborg. Satsningen är gemensam från Göteborgs Kommun, Vasakronan, HIGAB och Stena Fastigheter. Området kring Rosenlundsgatan och Feskekörka har varit i behov av uppfräschning i många år. Upprustningsarbetet påbörjades 1999 med Hvitfeldtsplatsen och en mindre del av Rosenlundsgatan. Nu kommer området mellan Rosenlundsplatsen och Feskekörka att rustas upp ordentligt. Trottoaren kommer att breddas längs hela södra sidan av Rosenlundsgatan. Trottoaren kommer också att stenläggas med bland annat "Göteborgshallar" för att förtydliga gångstråket. Träd kommer att planteras för att komplettera det gröna stråket på Rosenlundsgatan. De gamla belysningsarmaturerna byts ut mot mera miljöskapande gatubelysning längs hela gångstråket. Vid Fisketorget binds gatusidorna samman med en bred stenläggning. - Detta kommer att innebära ett rejält lyft för miljön på Rosenlundsgatan, kommenterar Bo Törnkvist marknadsområdeschef för Göteborg Väst. Vår ambition är att skapa en gatumiljö kring denna traditionella Göteborgsmiljö som ska ge ett ombonat och trivsamt intryck. - Det är extra stimulerande att fastighetsägarna och Göteborgs kommun tillsammans skapar ekonomiska förutsättningar för att genomföra detta. Från Stadsbyggnadskontoret har Göran Wallin gjort en stor insats och från Trafikkontoret har Göran Jonsson bidragit på ett mycket konstruktivt sätt. För vidare information vänligen kontakta Bo Törnkvist, marknadsområdeschef Göteborg Väst 031-725 56 21 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00260/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar