Vasakronan och IKANO säljer Handelsplats I 11 i Växjö

Vasakronan och IKANO säljer Handelsplats I 11 i Växjö Vasakronan och IKANO säljer Handelsplats I 11 i Växjö för 70 Mkr. Köpare är danska K/S Handelsplats I 11, Växjö, Schaumann A/S i Köpenhamn. Handelsplats I 11 AB äger ett markområde om ca 100 000 m2 som ligger i direkt anslutning till Företagsstaden I 11 i Växjö. Utvecklingsområdet Handelsplats I 11 är en fortsättning på Företagsstaden I 11 som utvecklats av Vasakronan och som numera ägs av Norrporten AB. På det numera planlagda utvecklingsområdet Handelsplats I11 finns två verksamheter, Ekohallen om ca 6 000 m2 butik samt en bemannad OKQ8 bensinstation. - Vi har arbetat fram en detaljplan för handel och kontor samt påbörjat utvecklingen av området genom att teckna avtal med två viktiga aktörer, BergendahlsGruppen och OKQ8. Försäljningspriset motsvarar vårt externa marknadsvärde, säger Sten Gustavsson chef för Affärsutveckling i Vasakronan. - I den nya ägaren ser vi en seriös aktör som har stor ambition och kompetens att utveckla området vidare, säger Mats Häggblom VD för IKANO Real Estate Holding B.V. Köpare är danska K/S Handelsplats I11, Växjö. - Området omfattar cirka 30 - 35.000 m2 byggrätt för handel och kontor. Vi ser stor potential i att tillföra nya spännande verksamheter och koncept till Växjö marknaden, säger Jens Schauman, vice styrelseordförande i K/S Handelsplats, Växjö. För vidare information vv kontakta Sten Gustavsson, chef affärsutveckling, Vasakronan 0708-56 96 91 Jens Schaumann, Direktör Schaumann A/S +45 70 21 01 13 Mats Häggblom, VD för IKANO Real Estate Holding B.V. +45 20 87 86 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00960/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar