Vasakronan säljer fastigheter till London & Regional

Vasakronan säljer fastigheter till London & Regional Vasakronan säljer sex fastigheter i Stockholm till fastighetsbolaget London & Regional för 1 870 miljoner kronor. Försäljningen är ett led i Vasakronans förändrade strategi att ha en högre omsättningshastighet i portföljen för att skapa värde och utrymme för framtida investeringar. Vasakronan säljer Stockmakaren 1 i Sundbyberg, Lysbomben 2, Lysbomben 3, Pegasus 6, Rörstrand 32 och Svea Artilleri 11 i Stockholm. Köpare är London & Regional Properties, ett av Storbritanniens större privatägda fastighetsbolag. Genom sitt svenska dotterbolag vill de expandera i Skandinavien och norra Europa. - Det är stabila hyresgäster med längre avtal i de här välbelägna fastigheterna. Så den här portföljen passar oss helt klart, säger Thomas Lindeborg, Managing Director på London & Regional. Han säger sig vara positiv till den svenska fastighetsmarknaden, och ser en fortsatt bra utveckling framöver. Försäljningspriset för fastigheterna 1 870 Mkr motsvarar marknadsvärdering vid årsskiftet 2002/2003. Försäljningen sker i bolagsform. Reavinsten uppgår till 605 Mkr, vilket efter avdrag för skatteeffekter och övriga kostnader uppgår till cirka 460 Mkr. Försäljningen innebär att det löpande resultatet efter skatt försämras med cirka 20 Mkr på helårsbasis exklusive årets reavinst. Räntetäckningsgraden förbättras däremot. Försäljningspriset motsvarar en direktavkastning på 7,5 procent. Sex personer i Vasakronan som arbetar med dessa fastigheter kommer att erbjudas anställningsmöjligheter i den överförda verksamheten. - Förutom att agera kraftfullt på lokalhyresmarknaden kommer Vasakronan också att öka omsättningshastigheten i fastighetsportföljen, kommenterar Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan. - Genom denna affär frigör Vasakronan övervärden som ger utrymme för framtida investeringar. De fastigheter vi nu säljer är ur strategiskt perspektiv lämpliga att sälja i rådande marknadssituation. För vidare information vv kontakta Thomas Lindeborg, MD, London & Regional Properties tfn 08-456 32 51, Scandinavia mobil 070-624 85 03 Håkan Bryngelson, verkställande direktör, Vasakronan tfn 08-783 21 05 Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm, Vasakronan tfn 08-783 23 05 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan tfn 08-783 21 09 Fastigheter Stockmakaren 1, Rissneleden Sundbyberg, 76 340 kvm Lysbomben 3, Rålambsvägen Stockholm,16 156 kvm Lysbomben 2, Fyrverkarbacken Stockholm, 15 253 kvm Svea Artilleri 11,Löjtnantsgatan, Stockholm, 5 359 kvm Pegasus 6, Slottsbacken Stockholm, 5 475 kvm Rörstrand 32, Wallingatan Stockholm, 2 803 kvm Summa:121 386 kvm Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT20330/wkr0006.pdf Pressrelease Vasakronan säljer fastigheter till London & Regional

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar