Vasakronan säljer tomtmark på Östermalm till Veidekke och SBC för 152 Mkr

Vasakronan säljer tomtmark på Östermalm till Veidekke och SBC för 152 Mkr Vasakronan säljer byggrätter för bostadsändamål vid Svea Artilleri på Valhallavägen till Veidekke och SBC för totalt 152 Mkr. Detaljplanen för marken vid Svea Artilleri har under 2004 vunnit laga kraft. Veidekke Bostad och Fastighet AB, en del av norska Veidekke-koncernen, som är Skandinaviens fjärde största byggbolag, kommer att bygga bostadsrätter. SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, ett rikstäckande företag med värdeskapande tjänster för bostadsrättsföreningar och nyproduktion av bostadsrätter. SBC kommer att bygga bostadsrätter för äldreboende med möjlighet till olika servicetjänster. Vasakronans bostadsbyggrätter såldes 2001 till JM. Affären hävdes under 2004 och en förlikning med JM har skett under året. - Vi har här funnit starka köpare av dessa attraktiva byggrätter på Östermalm i Stockholm, kommenterar Leif Garph, vice vd och chef för region Stockholm i Vasakronan. Vi kommer på sikt att utveckla ytterligare 7 000 kvm byggrätter för kontor kring Svea Artilleri. - Svea Artilleri har alla förutsättningar att bli ett högklassigt projekt på en av Stockholms idag absolut mest attraktiva tomter. Stadsplanen samt projektets utformning i övrigt kommer att ge Veidekke stor uppmärksamhet på Stockholmsmarknaden under de närmaste åren, säger Håkan Bergquist, VD för Veidekke Bostad och Fastighet AB - SBC bygger för alla skeden i livet. Vi uppskattar att Stockholm Stad och Vasakronan nu gett oss möjlighet att erbjuda vårt äldreboendekoncept i ett för äldre mycket eftertraktat område, där behoven är stora och som dessutom har alla förutsättningar att kunna motsvara förväntningar och uppfylla angelägna önskemål, säger Leif Ågren, VD för bolaget SBC Mark AB, som driver SBCs samtliga byggprojekt. För vidare information vv kontakta Håkan Bergquist, VD Veidekke Bostad och Fastighet AB 08-635 61 00 Leif Ågren, VD SBC Mark AB 08-501 150 07 Chris Hammar, marknadschef SBC 08-501 150 04 Leif Garph, vice vd chef region Stockholm 08-783 23 05 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 Stora på kontor. Större på människor. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/11/20041111BIT21020/wkr0001.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar