Vasakronan sponsrar "lokala vädret" på TV4 i Göteborg

Vasakronan sponsrar "lokala vädret" på TV4 i Göteborg Vasakronan har gått in som sponsor av den lokala vädersändningen på TV4 i Göteborg. Den första perioden blir från juli till september 2002. TV4s sändning av det lokala vädret är kl 18.25. Vasakronan har producerat fyra vinjetter med fastigheter och där vädret illustreras med en intressant teknik. - Genom denna sponsorinsats vill vi fokusera på Vasakronan i Göteborg och de produkter vi erbjuder marknaden, kommenterar Rolf Åkerman, chef för region Göteborg-Linköping i Vasakronan. Vasakronan har mer än fördubblat sitt fastighetsbestånd i Göteborg under de senaste åren och äger profilfastigheter som "Läppstiftet" vid lilla Bommen, en fjärdedel av Nordstadens affärscentrum. - Vasakronan har profilerat sig framgångsrikt med TV-reklam under de senaste åren, kommenterar Bengt Möller, informationsdirektör i Vasakronan. Detta har gett oss en stark varumärkesplattform också lokalt. Vasakronan är störst på kontor i centrala Göteborg och har under de senaste åren förvärvat centralt belägna kontorsfastigheter. Tyngdpunkten i fastighetsbeståndet ligger i bästa kontorslägen i Nordstaden, Inom Vallgraven, Gullbergsvass samt Gårda. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 300 000 m2 och har ett marknadsvärde på 4,5 miljarder kronor. För vidare information vv kontakta Rolf Åkerman, chef region Göteborg-Linköping 031-725 56 10 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar