Vasakronan vinner tävling om Bästa redovisning

Report this content

Vasakronan vinner tävling om Bästa redovisning Vasakronan AB har vunnit tävlingen om Bästa redovisning 1999 för stora företag efter att de senaste två åren ha fått hedersomnämnanden. I tävlingen bedömdes 227 företag och hedersomnämnande delades ut till Securitas, Skanska, Stora Enzo och JM. Vasakronan har som mål att vara ett transparent företag för att skapa rättvisande förväntningar på bolagets utveckling, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Vi har en hög ambition med vår ekonomiska information och vi uppskattar att den värdesätts av denna kompetenta jury. I juryns motivering till Vasakronans vinst står bland annat: Vasakronan har presterat en bra och innehållsrik årsredovisning för 1999, som är den absolut bästa i sin bransch. Årsredovisningen bygger vidare på den struktur och inriktning för vilken bolaget redan i fjol fick ett hedersomnämnande. Dessutom har man i år på en rad punkter förbättrat sin årsredovisning, bland annat är avsnittet om måltal och utfall betydligt utökat. Vidare har kommentarer till balans- och resultaträkningarna samt kassaflödesanalyserna lämnats även med grafer som på ett klargörande sätt beskriver väsentliga aspekter av utvecklingen under året. Ett ambitiöst avsnitt om strategisk inriktning med kommentarer till finansiella mål och utfall inleder förvaltningsberättelsen. Ett mer utförligt avsnitt om marknadsvärdering som bakgrund till redogörelsen om EVA - Economic Value Added - finns också. Omfattande information lämnas om verksamheten i respektive region, varav bland annat framgår driftsöverskott, direktavkastning och markandsvärde för fastigheterna i regionen. Den finansiella redovisningen håller genomgående hög kvalitet. Tävlingen arrangeras för 35:e gången och arrangörer har i år varit SEB, OM Stockholmsbörsen och FinansTidningen. I juryn har ingått Ulf Strömsten, Alfred Berg ordförande, Sigvard Heurlin, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Bengt Hane, Carta Booz Allen&Hamilton , Anders Haskel, SEB och Peter Rönström, Lannebo Fonder. Den externa redovisning som juryn bedömt är årsredovisning, delårsrapporter och bokslutskommuniké. För ytterligare information vänligen kontakta Håkan Bryngelson, verkställande direktör, Vasakronan 08-783 21 05 Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör, Vasakronan 08-783 21 12 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00970/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar