Stort intresse att bygga bostäder i Tullinge

Stort intresse att bygga bostäder i Tullinge Jan-Peter Jonsson, VD på Vasallen AB, tillbakavisar påståendet i Dagens Nyheters artikel den 8 februari att ingen vill bygga hus på Tullinge. Påståendet är direkt felaktigt. Vi har för närvarande många kontakter med marknadens aktörer om att bygga bostäder på gamla F18 Tullinge. Tillsammans med Botkyrka Kommun pågår ett arbete med en förjupad översiktsplan som skall redovisa hur området kan komma att disponeras. Dagens Nyheters artikel ger dessutom ett intryck av att beslut redan fattats om vilken typ av upplåtelseform som är aktuell. Vasallens framgångsfaktorer på Tullinge bygger på blandade upplåtelseformer med såväl hyres-, bostads- samt äganderättsformer. Vid frågor kontakta: Jan-Peter Jonsson VD Vasallen AB 019-175071 070-5360023 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Vasallen är ett statligt bolag med uppdrag att förädla och utveckla nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. När uppdraget är slutfört och områdena omvandlats säljs fastigheterna på kommersiella villkor. Koncernen har idag fastigheter på 12 orter: Kiruna, Boden, Östersund, Sollefteå, Falun, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Visby, Borås och Karlskrona.

Dokument & länkar