Vasallen förvärvar fd försvarsanläggningarna F10 i Ängelholm samt Almnäs i Södertälje

Vasallen förvärvar fd försvarsanläggningarna F10 i Ängelholm samt Almnäs i Södertälje Vasallen AB har per den 1 juli 2002 förvärvat ytterligare två fd försvarsanläggningar av Fortifikationsverket, vilka fanns med i Försvarsbeslut 2000 som antogs av regeringen i november 1999. Vasallen kommer att utveckla och förädla fastigheterna, på kommersiella villkor, i två nya dotterbolag. · F10 Vasallen AB Förvärvar Flygflottiljen F10 i Ängelholm för en köpeskilling av ca 31,6 Mkr. Fastigheten omfattar ett lokalbestånd med bruttoarea på ca 79 000 kvm med tillhörande markområden. · Ing1 Vasallen AB Förvärvar Almnäsområdet i Södertälje för en köpeskilling av ca 20,3 Mkr. Fastigheten omfattar ett lokalbestånd med en bruttoarea på ca 72 500 kvm med tillhörande markområden. För ytterligare information, var vänlig ring: Johan Zetterberg, Fastighetsdirektör Vasallen AB samt styrelseordförande i F10 Vasallen AB tel: 019-17 50 96, 070-322 50 96 och Ing1 Vasallen AB Ulph Lundgren, tel: 08-553 018 95, 070-522 30 38 VD Ing1 Vasallen AB Jan-Peter Jonsson, tel: 019-17 50 71, 070-536 00 33 koncernchef Vasallen AB Vasallen är ett helägt statligt fastighetsbolag som bildades 1997 och har sitt huvudkontor beläget i Örebro. Affärsidéen är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att utveckla och förädla f d försvarsfastigheter för alternativ kommersiell användning. Vasallen har expanderat mycket snabbt och har idag fastigheter, som drivs av dotterbolag, på följande orter; Kiruna, Östersund, Sollefteå (2 st), Härnösand, Falun, Tullinge, Linköping, Uddevalla, Borås, Fårösund, Karlskrona, Kristianstad och Ystad. Under år 2002 har ytterligare tre områden tillkommit och de är belägna i Boden, Södertälje samt Ängelholm. Det totala fastighetsbeståndet är ca 900 000 kvm lokalarea. Utveckling och satsningar sker inom exempelvis utbildningsområdet, forskning, kontor, bostäder och industri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

Vasallen är ett statligt bolag med uppdrag att förädla och utveckla nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. När uppdraget är slutfört och områdena omvandlats säljs fastigheterna på kommersiella villkor. Koncernen har idag fastigheter på 12 orter: Kiruna, Boden, Östersund, Sollefteå, Falun, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Visby, Borås och Karlskrona.

Dokument & länkar