Vasallen säljer byggrätter i en första etapp

Vasallen säljer byggrätter i en första etapp Vasallen säljer byggrätter för bostadsproduktion inom två helt nya bostadsområden, Hagaberg och Tinnerbäcksgränd i centrala Linköping. Totalt planeras omkring 500 nya bostäder i olika upplåtelseformer, som tillsammans med närservice och butiker bildar två helt nya stadsdelar på det gamla garnisonsområdet I4 och A1. Inom Garnisonen Linköping arbetar i dag ca 2 000 personer. Fullt utbyggt kommer här att finnas 4 000 arbetsplatser. Dessa inryms i de befintliga garnisonsbyggnaderna respektive nyproduktion och består av en blandning av stora och små arbetsgivare. Redan nu finns bland annat skola för årskurs 1-9, flera daghem med olika inriktningar, två sporthallar och konferensanläggning med restaurang. Service ska även finnas i form av t ex matvarubutik, kiosk, frisör och möjlighet att uträtta banktjänster. De nya stadsdelarna är ett samarbete mellan statliga Vasallen, de tre byggherrarna JM, Skanska och NCC samt Linköpings kommun. När nu detaljplanerna för de nya stadsdelarna är fastlagda säljer Vasallen byggrättigheterna till de blivande byggherrarna (för en sammanlagd köpeskilling om ca 80 Mkr.) Byggstart sker under våren 2003. Bostäderna kommer genomgående att ha utsikt mot eklandskapet. Besök gärna vår hemsida www.vasallen.se. För ytterligare information, var vänlig ring: Steve Andersson, VD I4/A1 Vasallen AB Tfn: 013-35 99 60, 070-556 20 22 E-post: steve.andersson@vasallen.se Jan-Olof Lööf, Styrelseordförande I4/A1 Vasallen AB samt Tfn: 019- 17 50 95, 070-597 50 95 Fastighetsdirektör Vasallen AB E-post: jan-olof.loof@vasallen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00780/wkr0002.pdf

Om oss

Vasallen är ett statligt bolag med uppdrag att förädla och utveckla nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. När uppdraget är slutfört och områdena omvandlats säljs fastigheterna på kommersiella villkor. Koncernen har idag fastigheter på 12 orter: Kiruna, Boden, Östersund, Sollefteå, Falun, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Visby, Borås och Karlskrona.

Dokument & länkar