Klargörande kring fynd på Vasas förlisningsplats

Med anledning av uppgifter i media om de fynd som hittats på skeppet Vasas förlisningsplats vill Vasamuseet göra ett klargörande. Nya undersökningar har gjorts på platsen där Vasa förliste. Resultaten visar att det finns något som kan vara från Vasa i dyn på sjöbottnen – men exakt vad är det ännu alldeles för tidigt att säga.

Vasamuseets förhoppning är att det kan vara en av Vasas förlorade kanoner – men vill understryka att ytterligare undersökningar krävs innan fyndet kan bekräftas.

– Från skriftliga källor vet vi att de allra flesta av Vasas kanoner bärgades redan på 1600-talet. Vi vet också att en av kanonerna tappades tillbaka i vattnet och alltså kan vara kvar på bottnen i Stockholms hamn, säger Fred Hocker, Vasamuseets forskningsledare.

Med hjälp av delvis ny teknik har nu bottnen vid förlisningsplatsen undersökts på nytt och denna första undersökning har visat att det finns intressanta fynd på platsen.

– Om det är den saknade trepundskanonen är alldeles för tidigt att säga, men vi hoppas förstås att det är den. De fynd som har gjorts är definitivt tillräckligt intressanta för att Vasamuseet nu ska gå vidare med ytterligare undersökningar, säger Fred Hocker.

Skeppet Vasa hade 64 kanoner ombord. Tre av dem visas på Vasamuseet. I dag, 390 år efter att Vasa sjönk, arbetar forskningsteamet med att ta reda på vad som egentligen hände med de övriga kanonerna. Projektet har möjliggjorts tack vare museets vänförening, Vasamuseets vänner, och är ett samarbete mellan Sverige, Nederländerna och England. Projektet kommer att pågå under många år.

Projektet är uppdelat i tre faser. I den första fasen ska sjöbottnen vid förlisningsplatsen genomsökas på nytt och undersökas vidare. I den andra fasen görs en omfattande arkivforskning i de länder som kan ha köpt kanoner av Sverige på 1600-talet. Den tredje fasen handlar om medborgarforskning - citizen science - då projektet ska be intresserade människor i flera länder om hjälp att söka efter de saknade kanonerna, till exempel i privata samlingar.

Vasamuseet återkommer med mer information så snart uppdateringar kring fyndet finns.  

 

Catrin Rising
Kommunikatör
08-519 558 47
catrin.rising@maritima.se

Taggar:

Om oss

Vasa – från vrak till världsklass! När skeppet Vasa bröt vattenytan 1961 var hon ett stycke orört 1600-tal. År 1628 seglade Vasa ut på sin jungfrufärd, men resan blev kort och inför bestörta åskådare förliste hon i Stockholms hamn och låg på bottnen i 333 år. Tiden ombord stannade. Välkommen på en upptäcktsfärd i Vasas värld! Vasamuseet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar