Stötta Vasa - frågor och svar

Vasa har länge varit i behov av förbättrad stöttning. Museets timmermän har under flera år sett att skeppstimret deformeras under sin egen tyngd. Regelbundna mätningar visar att hela skeppet gradvis ändrar läge. Träet är dessutom kemiskt nedbrutet och kraftigt försvagat. Dagens stödvagga är undermålig med tanke på skeppets kondition. Därför ska nu en ny stödstruktur byggas åt Vasa.

Taggar:

Om oss

Vasa – från vrak till världsklass! När skeppet Vasa bröt vattenytan 1961 var hon ett stycke orört 1600-tal. År 1628 seglade Vasa ut på sin jungfrufärd, men resan blev kort och inför bestörta åskådare förliste hon i Stockholms hamn och låg på bottnen i 333 år. Tiden ombord stannade. Välkommen på en upptäcktsfärd i Vasas värld! Vasamuseet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.

Prenumerera

Dokument & länkar