Tre sjunkna skepp - ny utställning!

Bild ovan: "Rumpkon" funnen ombord på skeppet Kronan. Förmodligen användes den i samband med lavemang. Få skepp hade en akademisk utbildad läkare, istället förlitade man sig på barberaren för behandling av sår, skador och vanliga sjukdomar.

 

Vad berättar föremål som hittas på havets botten? Vad letar vi efter och vad ska vi tro? Vissa föremål väcker fler frågor än de besvarar, förvånar eller rent av besvärar oss. Den 16 februari öppnar en tillfällig utställning på Vasamuseet där originalföremål från de tre skeppen Mary Rose, Vasa och Kronan visas.

Det engelska krigsskeppet Mary Rose sjönk 1545. De svenska örlogsskeppen Vasa och Kronan sjönk 1628 respektive 1676. I en tillfällig utställning visar Vasamuseet originalföremål från de tre skeppen,varav några visas för första gången.

- Vi söker likheter, skillnader, överraskningar och mysterier, och framför allt individerna bakom. Vi har samlat föremål som visar fysiska spår av människorna som fanns med ombord på dessa tre skepp, deras personliga vardagssaker och ting som ger känslan av deras närvaro. Det är föremål som leder till fantasi och associationer, säger utställningsproducent Ylva Lewenhaupt.

Mynt, fröer, tobak, ingefära, sprit, kläder, ett litet månur, en syfilisspruta, men också mänskliga kvarlevor är några av de totalt cirka 75 originalföremål som ställs ut.

Utställningen ”Tre sjunkna skepp” pågår 16 februari-30 april 2012.

För mer information:

Ylva Lewenhaupt
Tel: 08-519 548 57
ylva.lewenhaupt@maritima.se

Jenny Rosenius
Tel: 08-519 549 50
jenny.rosenius@maritima.se

Taggar:

Om oss

Vasa – från vrak till världsklass! När skeppet Vasa bröt vattenytan 1961 var hon ett stycke orört 1600-tal. År 1628 seglade Vasa ut på sin jungfrufärd, men resan blev kort och inför bestörta åskådare förliste hon i Stockholms hamn och låg på bottnen i 333 år. Tiden ombord stannade. Välkommen på en upptäcktsfärd i Vasas värld! Vasamuseet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.

Prenumerera