Klimatsmart på menyn - temadag på Göteborgs naturhistoriska museum

Klimatsmart mat - vad är det egentligen? Och hur smakar det? Nu på lördag den 18 november kan du få svar på frågor om livsmedel och klimatförändringar, provsmaka mat och lära dig mer om miljömärkningar under temadagen Klimatsmart på menyn på Göteborgs naturhistoriska museum.     

Klimatsmart på menyn är tänkt att bli en peppande temadag om kopplingen mellan vår mat och klimatförändringarna med föredrag, samtal och provsmakningar. Temadagen är ett samarrangemang mellan Göteborgs naturhistoriska museum, Havsnätverket Väst och Naturskyddsföreningen i Göteborg och målet är att kunna inspirera till en mer klimatsmart kosthållning i vardagen, enligt Linda Gustafsson, Anna-Li Jonsson och Louise Wennberg från Havsnätverket.

– Det handlar om vilka produkter och innovationer som finns i handeln och som kan hjälpa oss att göra rätt val, och att belysa att det finns många smarta lösningar idag. Vi vill också gärna att deltagarna ska dela med sig av egna idéer, tips och inspiration.

Vad hoppas ni att besökarna får med sig från dagen?

En överblick över hur man ska tänka när det gäller kopplingen mellan mat och klimat, och hur man kan göra medvetna val i vardagen. Vi hoppas ju också att besökarna får med sig inspiration och tips från utställarna, föredragshållarna och övriga besökare!

Program

Lördag 18 november, Göteborgs naturhistoriska museum

Klockan 12:00 - 12:50
Föredrag: Hur klimatsmart är fisken?
Hur klimatsmart är egentligen fisken och skaldjuren vi äter? Olika typ av sjömat har olika klimatbelastning beroende på fångstmetod - vad ska en välja? Och hur fungerar egentligen KRAV-certifieringen av fisk? Om livscykelanalyser och KRAV-certifiering av fisk med Kristina Bergman från RISE, Research Institutes of Sweden.

Klockan 13:00 - 13:50
Föredrag: Maten och klimatet - hur kostval och lantbruk påverkar miljön
Rasmus Einarsson, forskare på Chalmers inom lantbruk och miljöproblem, berättar om förhållandet mellan mat, lantbruk och klimat i Sverige och Europa. Han berättar om begreppet "klimatbokföring" och om vikten av att ställa rätt frågor och navigera mellan motstridiga budskap i klimat- och livsmedelsdebatten.

Klockan 15:00 - 15:50, 
Föredrag: Akvaponik - ett sätt att rädda haven?
Hör Niklas Wennberg från Stadsjord berätta om odling av fisk och grönsaker i slutna, gemensamma system i urban miljö. Akvaponik minskar näringsläckage och utsläpp och sparar på så sätt både land, vattendrag och hav från den negativa påverkan som odlingarna kan ha.

Temadagen är kostnadsfri utöver entréavgift till museet för personer som är över 25 år gamla. Välkommen!

Kontakt

Charlotte Oskarsson 
Redaktör, Göteborgs naturhistoriska museum 
Mobil: 073-3977760 
E-post: charlotte.oskarsson@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi hoppas att besökarna får en överblick över hur man ska tänka när det gäller kopplingen mellan mat och klimat, och hur man kan göra medvetna val i vardagen. Vi hoppas ju också att besökarna får med sig inspiration och tips från utställarna, föredragshållarna och övriga besökare!
Linda Gustafsson, Anna-Li Jonsson och Louise Wennberg, Havsnätverket Väst