Lödöse museum bjuder in till varvshistorisk dag med fokus på industri- och samhällsutveckling i Göta älvdalen.

På lördag, 24 mars, är det den årliga Varvshistoriska dagen på Lödöse museum – denna gång med fokus på industri- och samhällsutveckling i Göta älvdalen de senaste 150 åren. Dessutom bjuds det på visningar i utställningen Mellan älv och hav samt musikunderhållning.

Varvs- och sjöfartshistoriska föreningen i Göta älvdalen i samarbete med Lödöse museum hälsar välkomna till årets Varvshistoriska dag! Bland annat kommer Henrik Olsson från Innovatum att berätta om "Industri och samhälle i Göta älvdalen från 1850 till idag".

- Göta älvdalen har haft en speciell roll i den svenska industrialiseringen. Med sina goda kommunikationer och tillgång på vattenkraft fick området en stark industriell prägel som på många sätt lever kvar än idag. Mycket av den tunga industri som tidigare dominerat Göta älvdalen är idag borta, men många spår finns kvar och är en del av den förändring som nu pågår, säger Henrik Olsson, historiker, Innovatum.

Program för dagen

Kl. 11.15: Visning i utställningen "Mellan älv och hav"

Kl. 12.00: Föredrag Henrik Olsson: "Industri och samhälle i Göta älvdalen från 1850 till idag"

Kl. 13.15: Visning i utställningen ”Mellan älv och hav”

Kl. 14.00: Sång och musikunderhållning med Lars-Eric och Johan Frendberg.

Områdets livsnerv, en naturlig farled och kommunikationsled

I Lödöseområdet, har vi funnit spår efter människor som levde här för åtminstone 10000-sedan. Göta älv, som rinner strax här utanför museet, har varit områdets livsnerv, en naturlig farled och kommunikationsled som har förbundit Göta älvdalens befolkning med samhällen i när och fjärran.

Idag passerar fortfarande ett eller annat fartyg förbi på älven, men bara för ett par generationer sedan var Göta älv kantad av industrier och skeppsvarv vars uppgift var att förse Sverige och världen med båtar och skepp.

Varvshistoriska föreningen i Göta älvdalen

Varvshistoriska föreningen i Göta älvdalen bildades den 25 september 1997 med intentionen att verka för att bevara, öka och sprida kunskap om varven och de anställdas betydelse. Strax efter starten började samarbetet med oss på Lödöse museum, delvis eftersom museet hade fått en stor donation från det nedlagda Lödöse Varf. År 2001 utökades samarbetet och föreningen fick möjlighet att göra en mindre utställning i museets lokaler.

Välkommen till Lödöse museum på lördag, 24 mars kl. 11-16!

Kontakt

Liselotte Öhrling
Pedagog och programansvarig  
Lödöse museum/Västarvet
Tfn: 010-4414389/0761-389603
liselotte.orling@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Göta älvdalen har haft en speciell roll i den svenska industrialiseringen. Med sin goda kommunikationer och tillgång på vattenkraft fick området en stark industriell prägel som på många sätt lever kvar ännu idag. Mycket av den tunga industri som tidigare dominerat Göta älvdalen är idag borta, men många spår finns kvar och är en del av den förändring som nu pågår.
Henrik Olsson, Innovatum