Så blir staden grönare - temadag om urbanisering och grönytor på Göteborgs naturhistoriska museum

Våra städer växer ständigt, och det påverkar grönytor och biologisk mångfald. Hur gör vi för att behålla tillgången till naturen i städerna i en tid av urbanisering? Välkommen att ta del av engagerade panelsamtal och olika perspektiv på den gröna staden vid lördagens temadag på Göteborgs naturhistoriska museum!

Hur mycket grönyta behöver vi ha per invånare och var ska den finnas? Hur kan vi behålla våra viktiga pollinatörer och hur mycket plats finns för odling i staden? Så lyder några av frågorna som är i fokus på Göteborgs naturhistoriska museum nu på lördag 17 mars.

– I Göteborg i dag är det lätt att komma runt miljöbalken, och få dispens från biotopskydd och artskyddsförordningen. Det är viktigt för stadens överlevnad på lång sikt att betydligt fler naturområden skyddas, som till exempel i Berlin eller Wien där alla grönområden är skyddade, säger Barbara Lindell från nätverket Trädplan i Göteborg, en av deltagarna i lördagens paneldiskussion om gröna städer.

Kollektivtrafiken viktig

Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, ser istället mobiliteten som den största utmaningen för att göra Göteborg till en mer hållbar stad.

- Så länge vi förflyttar oss med privatbil i den utsträckningen som sker i Göteborg idag, får vi inte en hållbar stad. Göteborg är i dag också för glest för en effektiv och attraktiv kollektivtrafik, säger han.

Panelsamtal som berör

Fler argument och diskussionsämnen kommer garanterat att dyka upp i lördagens panelsamtal på museet, då just ämnet den gröna staden och urbanisering tas upp.

Panelsamtalet pågår klockan 13:00 – 14:30 på Göteborgs naturhistoriska museum.

Mer om deltagarna i panelsamtalet:

* Carina Sundqvist, grundare av EasyVeg City Farming med en passion för närproducerad mat och hållbara lösningar.

* Christer Owe har sedan 20 år arbetat på heltid med miljö och hållbarutveckling ur ett brett perspektiv, fram till 2012 som chef på Ekocentrum, och ett av hans fokus idag är social cirkulär ekonomi.

* Barbara Lindell, talesperson för nätverket Trädplan Göteborg, som verkar för att bevara träd och grönområden. Hon brinner för att öka kunskapen om stadsnaturens värde, och att man utvecklar staden i samklang med natur och människor.

* Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg sedan sex år tillbaka, efter att tjänsten varit vakant i 13 år.

Moderator:

Ragnhild Larsson, producent och redaktör för Klimatpodden, med en stark övertygelse om att vi kan ställa om till en klimatsmart framtid. Om vi vill och gör det nu.

Utställningsyta

Det kommer också att finnas en utställningsyta på museet där besökarna kan möta aktörer som arbetar med dagens tema på olika sätt.

Utställare:

* Naturskyddsföreningen

* Silverkällans Odlarkollektiv

* Majornas bi-kooperativ

* EasyVeg City Farming

* Foodmaker

Temadagen om gröna städer och urbanisering är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

Varmt välkommen!

Kommande arrangemang

Föredrag & samtal: Vägen mot den gröna staden 

Torsdag 22 mars klockan 18:00-19:45

Balansen mellan bevarande och exploatering kan vara svår i moderna städer. Kan staden växa och samtidigt vara en grön stad? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? Och vilka intressen står i fokus för stadsplaneringen? Kom och lyssna på Henrik Waldenström, som arbetar med urban grönska och ekosystemtjänster på WWF, och Karin Meyer, miljöutredare på Miljöförvaltningen Göteborgs stad.

Kontakt

Charlotte Oscarsson 
Redaktör, Göteborgs naturhistoriska museum 
Mobil: 073-3977760 
E-post: charlotte.oskarsson@vgregion.se

Renée Göthberg
Programansvarig, Göteborgs naturhistoriska musuem
Tfn: 0700-82 50 42
E-post: renee.gothberg@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Citat

I Göteborg i dag är det lätt att komma runt miljöbalken, och få dispens från biotopskydd och artskyddsförordningen. Det är viktigt för stadens överlevnad på lång sikt att betydligt fler naturområden skyddas, som till exempel i Berlin eller Wien där alla grönområden är skyddade.
Barbara Lindell, nätverket Trädplan i Göteborg