Välkommen att fira historisk drakfajt på Lödöse museum.

Söndag 30 september är Den heliga Mikaels dag, eller Mikaeldagen, som har firats ända sedan 400-talet. Dagen räknades som vinterhalvårets första dag och tillägnades ärkeängeln Sankt Mikael som slogs mot draken, symbolen för det onda. Välkommen att fira Mickelsmäss på Lödöse museum!

Mikaeldagen sammanfaller med Mickelsmäss, som är en skördefest man firade förr. I det svenska bondesamhället var det en av de största högtiderna på året, eftersom skörden var avklarad och förråden välfyllda. Tjänstefolk fick ledigt och även lov att byta arbetsgivare om man så önskade. Det var efter denna helg som ljuskällor av olika slag började användas igen inför den långa hösten och vintern som stundade.  

- Nu firas ju inte Mickelsmäss på samma sätt längre, det firandet dog mer eller mindre ut allteftersom att jordbruket mekaniserades, berättar Liselotte Öhrling på Lödöse museum. Men eftersom dagen ibland kallas ”Barnens och änglarnas dag”, kombinerat med att man liksom förr tog avstamp inför hösten, så känns det som en mysig dag att träffas och pyssla på, fortsätter Liselotte.

Förr firades denna dag på Mikaels namnsdag den 29 september, och görs så fortfarande inom den katolska kyrkan. I Svenska kyrkan har man flyttat firandet till närmast påföljande söndag, och dagen infaller därför mellan 29 september och 5 oktober. Årets datum är alltså söndag 30 september.

Sändebud mellan himmel och jord

Dagen är ursprungligen en katolsk hyllningsdag för ärkeängeln Mikael som började firas i Rom på 400-talet. Ärkeänglarna återfinns i flera religioner, bland annat kristendom, judendom, islam, och deras uppgift är att förmedla budskap till människor och till Gud.

- Man menar att varje människas goda tanke och handling är som ett litet frö som samlas hos änglarna, för att sedan gro och blomma ut till en blomma som når hela vägen upp till Gud, berättar Liselotte. Det sammanfaller väl med hur jag ser på det, att varje god tanke och handling sprider sig. Det man ger får man ofta tillbaka, säger Liselotte.

Barnen och änglarna

Trots att berättelserna om Sankt Mikael och hans strider mot draken inte är särskilt barnvänliga eller fredliga, så har denna dagen kommit att handla mycket om just barnen och änglarna. På Lödöse museum så uppmärksammas både barn och änglar genom att pyssla änglar olika former i Museiverkstan hela dagen, och kl. 13 är det visning för barn i utställningen om det medeltida Lödöse.

Program 30 september

  • Kl. 11-15 Änglapyssel i museiverkstan
  • Kl. 13 Visning för barn i utställningen om Det medeltida Lödöse

Gratis, ingen föranmälan krävs.

Liselotte Öhrling
Program och pedagogik
Lödöse museum/Västarvet
Tfn: 0761-389603
E-post: liselotte.ohrling@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Nu firas ju inte Mickelsmäss på samma sätt längre, det firandet dog mer eller mindre ut allteftersom att jordbruket mekaniserades. Men eftersom dagen ibland kallas ”Barnens och änglarnas dag”, kombinerat med att man liksom förr tog avstamp inför hösten, så känns det som en mysig dag att träffas och pyssla på.
Liselotte Öhrling på Lödöse museum