Varför pratar man om Strömsfors i Bryssel?

I torsdags, 15 november, anordnades ett seminarium i Bryssel där några av Europas ledande forskare presenterade ett pågående stort forskningsprojekt. Projektet heter CLIC och syftar till att hitta affärsmodeller och arbetssätt som underlättar återbruk av byggnader.

Västra Götaland är en av fyra regioner/städer som är strategiska utvecklingsområden i projektet. I Västra Götaland är det Västarvet som är med i forskningsprojektet. Man har valt att fokusera på fem industrihistoriska miljöer. Strömsfors i Svenljunga är en av dessa.

Platserna är valda för att de är kulturmiljöer med särskilda förutsättningar att utvecklas genom cirkulära modeller och återbruk av byggnader.

Strömsfors – ett modellområde för framtidens hållbara utveckling?

På seminariet i Bryssel lyfte professor Fusco Girald, en av Europas ledande kulturekonomer, fram Strömsfors som ett exempel på hur nya användning av byggnader kan vara en motor för en kreativ och hållbar utveckling av en plats och övergång till ett mera cirkulärt samhälle.

- Det känns kul och inspirerande att en mindre ort i Västra Götaland lyfts fram och får utrymme i internationella sammanhang. Och samtidigt är det häftigt att se det lokala engagemanget och hur man verkligen arbetar gemensamt med utvecklingsfrågor, säger Caroline Laudon, utvecklare i Västarvet.

Parallellt med forskarnas arbete hoppas vi få igång ett lokalt utvecklingsarbete på varje plats. I Strömsfors har föreningen Strömsforsgruppen tagit initiativ till detta. Under 2019 vill man ta fram en utvecklingsplan för hur man stärker utvecklingen av orten. Man vill gärna ha med de som bor i Strömsfors i arbetet.

För frågor och mer information:

Emelie Romland, Svenljunga kommun
E-post: Emelie.Romland@svenljunga.se

Strömsforsgruppen
www.stromsforsgruppen.se

Caroline Laudon, Utvecklare i Västarvet
Tfn: +46 (0)72-532 15 14
E-post: caroline.laudon@vgregion.se
www.vastarvet.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det känns kul och inspirerande att en mindre ort i Västra Götaland lyfts fram och får utrymme i internationella sammanhang. Och samtidigt är det häftigt att se det lokala engagemanget och hur man verkligen arbetar gemensamt med utvecklingsfrågor.
Caroline Laudon, utvecklare i Västarvet