Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Seminarium på Göteborgs naturhistoriska museum.

Trots Parisavtalet är klimatfrågan fortfarande en politisk stridsfråga. Varför är det så? Hör forskarpresentationer och samtal om olika former av klimatförnekelse. Välkommen till ett spännande seminarium på Göteborgs naturhistoriska museum på torsdag, 5 oktober.

I och med att Parisavtalet kom på plats såg det ut som om konsensus inom klimatvetenskapen även togs på allvar inom den globala politiken. Sedan tidigare vet vi dock att klimatfrågan är en politisk stridsfråga där stora ekonomiska och sociala intressen står på spel.

Samtidigt som Parisavtalet har verifierats har klimatförnekare flyttat fram positionerna. Med den senaste utvecklingen så har det med all tydlighet visat sig att klimatförnekelse måste förstås i dess ideologiska sammanhang. Denna kväll kommer ett antal forskningspresentationer att göras och följas av ett panelsamtal.

Medverkande:

  • Martin Hultman
  • Karin Edvardsson-Björnberg
  • Olle Häggström
  • Lars Karlsson
  • Kirstie Jylhä

Seminariet är ett samarrangemang med Göteborgs och Linköpings Universitet samt Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond. Programmet ingår i Framtidsveckan 2017 – Göteborgs största hållbarhetsfestival.

Docent Martin Hultman, vikarierande lektor vid avdelningen för kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har beviljats medel för att ta den politiska dimensionen av klimatfrågan på största allvar och fortsätta granska de nätverk, idéer och intressen som konstruerar och populariserar klimatförnekelse i Sverige. Stipendiet kommer att mynna ut i et populärvetenskaplig publikation samt ett öppet seminarium för allmänheten om klimatförnekelse under Framtidsveckan i Göteborg 2017.

Martin Hultman arrangerade 2016 världens första internationella konferens där kritisk granskning gjordes av klimatförnekelse.

Seminariet inleds med korta presentationer av de enskilda forskarna, därefter ett samtal som modereras av Martin Hultman.

Välkommen på torsdag, 5 oktober kl. 18.00-19.30.

LÄNKAR

http://es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-kulturgeografi/nyheter/nyheter-detalj/nya-medel-for-granskning-av-klimatfornekelse.cid1465867

Kirstie Jylhä har undersökt klimatets psykologiska dimensioner.

http://www.uu.se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=7270 

Lars Karlsson är medlem av gruppen Uppsalainitiativet som tar klimatvetenskap på allvar och försöker sprida den populärvetenskapligt.

http://uppsalainitiativet.blogspot.se/

Olle Häggström från Chalmers.

https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/olle-haggstrom.aspx

Karin Edvardsson-Björnberg

https://www.kth.se/profile/karine

Martin Hultman

https://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/hultman-martin?l=sv

Länkar från Martin Hultman med mer information/debattartiklar:

http://www.landetsfria.se/artikel/125386

http://www.landetsfria.se/artikel/125766

http://supermiljobloggen.se/debatt/2017/02/vad-beror-klimatfornekelse-paa

https://www.sydsvenskan.se/2014-09-08/klimatskepticismen-frodas-pa-hogerkanten

Kontakt

Charlotte Oskarsson 
Redaktör, Göteborgs naturhistoriska museum 
Mobil: 073-3977760 
E-post: charlotte.oskarsson@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media