Dela

Om oss

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

 • Anna Härdig

  Kommunikatör


  Västarvet Vänersparken 13 462 35 Vänersborg
  0722-130369
  http://www.vastarvet.se
 • Julia Collinius

  Kommunikatör


  Västarvet Vänerparken 13 462 35 Vänersborg
  0722 16 77 23
  http://www.vastarvet.se
 • Hanna Ljungberg

  Kommunikatör


  Vänerparken 13 462 35 Vänersborg
  070 020 61 13
  070 020 61 13
  http://www.vastarvet.se
 • Jaana Atosuo

  Kommunikationschef


  Vänerparken 13 462 35 Vänersborg
  070 292 85 66
  http://www.vastarvet.se
 • Länkar

  Citat

  Vidareutveckling och ifrågasättande av vad jag arbetar med ser jag som en förutsättning för mitt skapande och därför ser jag fram emot att få berätta mer och diskutera det jag gör.
  Astrid Gillenius
  Tanken är att slöjdresidenset ska ge slöjden en röst att tala med, och vara en ny plattform för slöjdare att mötas kring.
  Joakim Lilja, hemslöjdskonsulent, Västarvet
  Vi vet att de har arbetat som assistenter och fotografer i ateljéerna, de står som ateljéägare och ibland som kringresande fotografer, men vi vet oftast väldigt lite om dessa kvinnor.
  Greta Åberg, pedagog på Vänersborgs museum
  Varje gång jag ser barn i utställningen får jag en bekräftelse på hur viktigt det är att vi har tagit del av barnens kompetens om hur barn i åldern noll till två år vill utforska en ny miljö.
  Ida Lagnander, pedagog, Västarvet
  Det här är en möjlighet att träffa kunniga byggnadsvårdare som kan ge råd och hjälpa dig att få tag i sådant som du inte hittar i den vanliga bygghandeln. Utställarna är hantverkare, producenter och konsulter. De visar hantverk, ger föredrag och delar med sig av sina bästa tips.
  Peter Jarbring, ordförande Hållbara Hem
  Med den här utställningen vill vi guida husägaren till de mest klimatkloka lösningarna som skonar både miljön, den egna plånboken och husets karaktär.
  Carina Carlsson, antikvarie på Slöjd & Byggnadsvård
  Vi förstod tidigt att biljetterna skulle sälja slut. Det visar hur stort intresset för byggnadsvård är just nu.
  Sara Roland, projektsamordnare Byggnadsvårdens konvent
  Det blir roligt att arbeta vidare med våra underverk och för dem som inte har besökt alla väntar ju många spännande utflykter och möjliga djupdykningar i västsvensk byggnadskultur, förhistoria och samhällsutveckling. Det är bara att sätta igång!
  Marie Odenbring Widmark på Västarvets enhet för kulturmiljö
  Göteborgs naturhistoriska museum är en fantastisk och fantasieggande plats. Dessutom är museet ett perfekt sammanhang för att lyfta frågor om människans blick på naturen.
  Lisa Rosendahl, curator för GIBCA
  Vi bor i ett stort län, rikt på kulturmiljöer av de mest skilda slag, från fornlämningar och medeltida kyrkor till fantasieggande industrimiljöer och det moderna samhällets kulturarv.
  Marie Odenbring Widmark, Västarvets enhet för kulturmiljö.
  Alla slags fordon från tiden innan 1989 är välkomna! Så traktorer, mopeder, motorcyklar, eller vad du nu kan ha – kom hit med dem!
  Liselotte Öhrling, pedagog
  Värmen är näst intill outhärdlig vid bränngropen där krukorna bränns, ljudet av metall från smedjan som formas i en näst intill hypnotisk rytm i kombination av alla tidsenliga kläder och boningstälten ger upplevelse utöver det vanliga, en tidsresa!
  Tidigare besökare
  Edsleskogs gamla kyrka var sannolikt ett av de mäktigaste byggnadsverken som hade skådats i det medeltida Sverige. Att en sådan byggnad restes i norra Dalsland visar tydligt att det ansågs av största vikt att befästa kyrkans makt i området. Det är nog dags att skriva om historieböckerna.
  Christian Mühlenbock, museichef, Lödöse museum
  Oavsett i vilket hörn av vår jord du hamnar kommer människorna där ha en rik tradition av folktro, sagor och skrock. Berättelserna skiljer sig såklart åt beroende på platsens historia, kultur och geografi, men ändå är många av dem mycket lika varandra över hela jorden. Behovet av mytskapande och samtalet om det okända ligger uppenbarligen djupt rotat i oss.
  Anna Härdig, Västarvet
  Det som utmärker Edsleskog är att kyrkan var byggd i tegel. Om dateringen till omkring år 1220 stämmer är det alltså omkring 20–30 år innan man tidigare antagit att tegeltekniken började användas vid kyrkobyggen i vår del av landet. Vi vet också att kyrkan var mycket stor och hade en speciell utformning, den var cirka 48 meter lång och 29 meter bred, treskeppig med korsarmar. Det liknar närmast en medeltida katedral!
  Anton Lazarides, arkeolog vid Lödöse museum.
  Vi måste alla, både forskare och allmänhet samarbeta kring biologisk mångfald för att lära oss om den, uppskatta den och att jobba mot att förbättra situationen
  Allison Perrigo, föreståndare på Gothenburg Global Biodiversity Centre
  Heritage in Progress (or HIP) is a conference on how we can use cultural heritage sites as a catalyst and create an arena where the owners of the cultural heritage site, namely us humans, can meet and exchange ideas and use the heritage in an active way. This is highly visible if you take a look at the program for our three days together. There are a lot of focus on engaging people through exiting methods such as time travels and other tools to gain new ground and make the cultural heritage sites flourish with the help of the people living at or near the sites. I think all cultural institutions can gain from this conference program in one way or another.
  Johan Gustafsson, project manager, Västarvet
  Vi har valt att fokusera på Marstrand och Koön i Kungälvs kommun. Marstrand har både en väldigt spännande historia och mycket dokumentation från äldre tider i form av fotografier, illustrationer och kartor.
  Carina Carlsson, Västarvet
  Jag brinner verkligen för växter och naturen, säger. Vi måste bli bättre på att ta tillvara det vi har, och detta är ett ypperligt sätt att göra det på. Det är alltför vanligt att folk slänger gamla växter de är trötta på, eller inte har plats för. Då är det mycket bättre att ge det vidare.
  Krystyna Öjerskog, bibliotekarie på Lödöse bibliotek.
  Fynden och byggnadsresterna berättar för oss hur människorna levt på platsen. Många bränder har härjat i Lödöse, vilket framgår av att det hittas mycket kol och sot. Små skärvor av keramik visar på vilka kontakter som staden hade under den här perioden. Vi kan se att handeln minskar markant vid slutet av medeltiden, men ändå finns en del keramik som tillverkats i bland annat Tyskland, England och Frankrike.
  Anton Lazarides, arkeolog
  Digikult handlar om den praktiska tillämpningen av digitalt kulturarv, att inspireras och lära av varandra. I år har vi fler internationella gäster än någonsin tidigare och många spännande och nyskapande projekt från våra egna breddgrader. I år har vi också adderat en tredje dag med workshops och aktiviteter.
  Johan Lindblom, kommunikatör i Västarvet
  Djurens närvaro syns i nästan allt vårt material. De försåg en inte bara med mat utan man använde ju det mesta på djuren och gjorde allt från skridskor till kammar och flöjter!
  Marie Schmidt, Lödöse museum
  Vi har som Göteborgs äldsta museum en lång tradition som kunskapsinstitution! Med våra omfattande vetenskapliga samlingar som grund kan vi förse forskare med information/vara en resurs för forskare och förmedla kunskap och upplevelser till våra besökare. Museet är en viktig del i en forskarinfrastruktur och den Internationella Vetenskapsfestivalen är en viktig plattform för dialog mellan forskare och allmänhet.
  Stefan Örgård, chef på Göteborgs naturhistoriska museum
  Detta är en så otroligt spännande ingång i historien, det här allmänmänskliga som ju berör oss alla. Det här med hur man behandlar funktionsnedsatta till exempel – man brukar ju säga att hur man behandlar de allra mest utsatta i ett samhälle berättar en hel del om samhället i stort, säger Liselotte Öhrling. Men även hur vi väljer att smycka oss, och göra oss ”fina”. Det är ju väldigt olika vad som betraktas som vackert och statushöjande, likväl idag som förr i tiden, och otroligt intressant när man börjar gräva i varför det ser ut som det gör.
  Liselotte Öhrling, Lödöse museum
  Det är peppigt att verka för att skärpa samtalen kring handen och hjärnan, i samhället och skolan. Vi märker ett enormt intresse för dessa frågor, så kom i tid till seminariet! Det är först till kvarn som gäller. För den som vill stanna på sin kammare finns möjlighet att följa seminariet ändå, eftersom Mötesplats Steneby kommer att livestreama
  Jonatan Malm, Hemslöjdskonsulent vid Västarvet
  Det ska bli fantastiskt kul att få åka till Kanada och berätta om hantverk och fynd från Lödöse. Att vårt arbete uppmärksammas internationellt är ett väldigt fint erkännande och ett kvitto på att det vi gör är bra.
  Liselotte Öhrling, pedagog på Lödöse museum
  Vi har ju märkt under åren att lokalhistoria är något som brukar intressera stora grupper som vill lära om sin närmiljös historia.
  Peter Johansson, museichef
  När det kommer till Nya Lödöse så tänker jag att Christina Rosén är en av de med mest inblick i hela projektet. Det är hon som har det vetenskapliga ansvaret, och dessutom ansvar för att projektets resultat sprids internationellt. Om det är någon som har koll så är det hon.
  Liselotte Öhrling, Lödöse museum
  Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda det här på Lödöse museum. Det finns många barn som går miste om både upplevelser och utveckling om inte samhället har förmågan att möta dem utifrån deras egna behov.
  Liselotte Öhrling, pedagog och programansvarig på Lödöse museum
  Det långsiktiga målet är att bidra till en mer nyanserad bild av äldre kvinnohistoria, för först med en sådan kan man tvätta bort missuppfattningen att det skulle vara något ursprungligt eller naturligt över att kvinnor håller sig i hemmet.
  Stefan Högberg
  Förhoppningsvis kan vi bjuda på en upplevelse som är mångfasetterad och där besökarens egna erfarenheter spelar roll. Vi vill berätta många historier simultant. Allt ifrån problematiserandet av historisk sanning och diskussionen om fake news och källkritik till diskussionen om kvinnors undanskymda position i historieskrivningen. Vi vill också att våra artefakter skall väcka förundran och uppmuntra samtal om vetenskap och konst.
  Johnny Friberg, curator, Studio Mold
  Jag får ofta frågor om medeltida mat. När jag fick frågan hur maten egentligen smakar, så visste jag ju faktiskt inte det. Och det finns ju bara ett sätt att ta reda på det. Sedan frågade min kollega Liselotte, om hon ville vara med på det hela, och hon sa ja. Det blir väl kul att dela med oss av det hela till allmänheten också tänker vi. Intresset för olika historiska matkulturer är stort!
  Marie Schmidt, pedagog på Lödöse museum
  Här finns möjlighet och utrymme att experimentera, testa och utveckla branschen, speciellt när det kommer till hållbarhet. Vi vill gå i bräschen.
  Ulrika Lindh, antikvarie på Slöjd & Byggnadsvård
  Förhoppningsvis kan vi bjuda på en upplevelse som är mångfasetterad och där besökarens egna erfarenheter spelar roll. Vi vill berätta många historier simultant. Allt ifrån problematiserandet av historisk sanning och diskussionen om fake news och källkritik till diskussionen om kvinnors undanskymda position i historieskrivningen. Vi vill också att våra artefakter skall väcka förundran och uppmuntra samtal om vetenskap och konst.
  Johnny Friberg, curator, Studio Mold
  Inger Widhja är otroligt medryckande! Hon är både kunnig och rolig och engagerar verkligen sin publik.
  Maria Lindevall
  Åh, det är ju en helt underbar stämning! Hjärtums spelmanslag som spelar under dagen skapar en fantastiskt go julstämning, tillsammans med alla hantverkare, utställare och besökare såklart!
  Margit Hvid, Föreningen Slöjd och konsthantverk kring älven.
  Det är en fantastisk variation på utställningen i år; massiva träskärbrädor, mörk keramik, läderförkläde och smidda redskap. I utställningen möts historiska traditioner med slöjd som skapas här och nu.
  Tobias Havaas, hemslöjdskonsulent i Västarvet
  Vi behöver också avdramatisera och sluta att i så stor omfattning jämföra med riktiga djur utan istället se robotdjuren som den otroliga resurs de är och vad de kan göra för oss människor.
  Ingrid Grange
  I den här utställningen får du lära dig mer om själva platsen där Världslitteraturhuset idag står och hur det kunde vara att leva i en hamnstad under 1500-talet. Passa på att ta del av spännande berättelser om några av de tidigare invånarna i det som nu är Gamlestan.
  Jennie Ardin
  Den Europeiska Landskapskonventionen handlar mycket medborgerligt inflytande och delaktighet så nu handlar processen om att gå vidare och skapa bra samarbeten och engagemang i landskapsfrågor. Det är genom bred delaktighet som vi formar landskapsobservatoriet tillsammans.
  Anders Nilsson, utvecklare i Västarvet
  Det känns kul och inspirerande att en mindre ort i Västra Götaland lyfts fram och får utrymme i internationella sammanhang. Och samtidigt är det häftigt att se det lokala engagemanget och hur man verkligen arbetar gemensamt med utvecklingsfrågor.
  Caroline Laudon, utvecklare i Västarvet
  Bengt Spade är en väldigt engagerad och skicklig berättare! Han har fått Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj för sitt jobb med att dokumentera och sprida svensk industrihistoria. Han kan konsten att dela med sig av sin kunskap på ett intressant sätt. Vi är väldigt glada att han kommer hit!
  Christina Bodling, pedagog på Forsviks bruk
  Det är ett viktigt ämne Dick Harrison tar upp, både historiskt och för vår samtid. Att miljontals människor, varav många barn, lever som slavar i detta nu är nog något som vi helst inte vill tänka på, men likväl är det så världen ser ut. Man kan ju verkligen fråga sig varför? Vi får se vad Dick säger om det den 17 november.
  Liselotte Öhrling, Lödöse museum
  Här såg jag chansen att kunna göra en spännande kombo av vetenskap och äventyr.
  Anders Sporsén Eriksson
  Att växterna är våra bästa vägledare dit har häxor vetat i alla tider. Den visdomen levde alla efter förr, men den har gått förlorad i vårt moderna samhälle.
  Vitlycke museum
  Föredraget följer hertiginnan Ingeborg Håkonsdotters dramatiska liv i 1300-talets maktelit, där hon först används i det politiska spelet för att sedan själv bli den främsta spelaren. Ingeborg blir också utgångspunkten för fördjupningar om medeltidens kvinnliga konstnärer, ledare och krigare.
  Stefan Högberg
  Det fina med den här utställningen är att den visar vilken mångsidig fiber den underbara ullen är, den passar till både babyrumpor som till husisolering. Vi har också ett mycket bra och kreativt utställningsprogram med ullseminarium, spinnkurs, tova tomteskägg och annat smått och gott.
  Hillevi Skoglund, hemslöjdskonsulent i Västarvet
  Det är en hemsk, men samtidigt en vacker plats att vara på. Det är stillsamt och det finns en fin grillplats med vacker utsikt, men när man vet vad som skett på platsen ser man den också med andra ögon.
  Liselotte Öhrling, Lödöse museum
  Det som är häftigt med vanten på Lödöse förutom att den är så otroligt väl bevarad, är att den verkar ha en lite annorlunda konstruktion från andra liknande fynd från denna tid. Den är gjord i olika stygn, och jag har inte sett något likande än så länge
  Liselotte Öhrling
  Lägg lika många fotsulor utefter varandra som det finns gropar i skålgropsraden, från skålgropsraden, i den riktning som spjutmännen pekar och du skall finna skatten.
  ur Carl Georg Brunius anteckningar.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp