20 miljoner till innovationer som skapar framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka.

Tröja som hjälper Parkinsonsjuka, videolänk för bättre strokevård, personlig hälsocoach på nätet, mobil-app för bipolära patienter, kompetenscentrum för 3D-teknik och implantat för att förhindra återfall i bröstcancer. Det här är några exempel på flera innovativa idéer som ska skapa framtidens hälso- och sjukvård och förbättra livskvaliteten för patienter i VGR.

Tack vare pengar från Innovationsfonden har totalt 39 innovativa projekt fått möjlighet att utveckla sin idéer under 2017. Förra årets utlysning blev en succé med 177 ansökningar från 19 olika verksamheter i hälso- och sjukvården. Den 2 oktober är det dags för en ny utlysningsomgång – den första av totalt tre utlysningar för 2018.

Nya beloppsnivåer och fler utlysningstillfällen

Årets utlysning kommer att ske vid tre olika tillfällen. Vid det första utlysningstillfället, mellan den 2 oktober och 31 oktober, finns det två olika beloppsnivåer för ansökan:

Nivå 1: Belopp mellan 50 000 till 100 000 kronor.
Nivå 2: Belopp mellan 100 001 till 1 500 000 kronor.

Det kommer också finnas möjlighet att ansöka om pengar för Nivå 1 under februari och maj månad nästa år (2018).

 

Kontakt:
Mats Andrén
Projektledare, Innovationsfonden
innovationsfonden@vgregion.se
0700 – 206 522

Amie Almström                         
Kommunikatör, Innovationsplattformen
amie.almstrom@vgregion.se
0709 – 642 991

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se