22 konstaterade fall av mässling

Utbrottet av mässling som började den 10 december pågår fortfarande. Antalet personer som insjuknat i det aktuella utbrottet växer och är den 8 januari 22 fall. Smittspridning av mässling har skett såväl inom vården som i övriga samhället.

– Vi kan i dag måndag 8 januari konstatera ytterligare tre fall av mässling. Det är nu totalt 22 fall som kommit till vår kännedom. Detta är väntat eftersom mässling är den mest smittsamma sjukdom som vi känner till, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen.

Är du osäker på vad just din åldersgrupp har för skydd mot mässling? Ta reda på svaret här. Tabellen hittar du längst ner på sidan.

Det finns personer med otillräckligt skydd. Vaccination mot mässling ger ett effektivt skydd mot sjukdomen. Skyddet inträder omgående efter att vaccinationen är given. Vid nya fall av mässling sker alltid en omfattande smittspårning för att så långt som möjligt kartlägga smittvägar och undvika smittspridning.

– I nuläget bedömer vi att nya fall av mässling kan dyka upp 18 dygn efter senast möjliga smittotillfälle. Det innebär att fler fall sannolikt kommer att dyka upp inom närmsta veckorna, säger Thomas Wahlberg.

För att särskilt skydda de som saknar skydd mot mässling är det angeläget att inte i onödan utsätta sig för miljöer där många vistas och där sjukdomen kan spridas. Sjuka barn och vuxna bör naturligtvis heller inte utsätta andra för smitta.

Personer som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska först läsa om mässling på 1177 Vårdguiden. Om man fortfarande misstänker mässling, ring 1177 innan du söker vård. Gå inte in i väntrum i vården innan du talat med vårdpersonal. Undvik kollektivtrafik om mässling misstänks.

Vid besök på vårdenhet bör antal medföljande personer minimeras för att minska risken för smitta.

Samtliga akutmottagningar, vårdcentraler, jourcentraler, andra vårdenheter och sjukhus i regionen har informerats om mässling och det pågående utbrottet. Informationsskyltar finns uppsatta vid mottagningarna och flera akutmottagningar har grindvakt.

Fakta om mässling

Mässling är den mest smittsamma sjukdomen vi känner till. Smittan är luftöverförd och kan ske när man befinner sig i samma lokal som en person med mässling i smittsamt skede, såsom akutmottagningar och andra vårdenheter. Det innebär att smitta också kan ske i hemmen, affärslokaler och andra offentliga lokaler där många vistas.

Även om immuniteten generellt är god i befolkningen och de flesta är vaccinerade, finns det personer med otillräckligt skydd. Vid nya fall av mässling sker alltid en omfattande smittspårning för att så långt som möjligt kartlägga smittvägar och undvika smittspridning.

Vaccination mot mässling ger ett effektivt skydd mot sjukdomen. Skyddet inträder omgående efter att vaccinationen är given. 

Kontaktpersoner

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare

Leif Dotevall, bitr smittskyddsläkare

Telefon: 010-441 24 00

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera