24 miljoner kronor till Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 november att tillskjuta 14 miljoner kronor för 2017 till Södra Älvsborgs Sjukhus för ändrade vårdformer som effektiviserat vården.

Södra Älvsborgs Sjukhus har under året gjort förändringar som innebär att vården kan utföras på ett mer effektivt sätt. Det handlar bland annat om att vård som tidigare krävde slutenvård nu kan utföras i öppenvård och att en del läkarbesök ersatts med sjuksköterskebesök eller telefonbesök.

Sjukhuset får också 10 miljoner kronor i år för ökat ansvar för barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Under 2014 togs beslut om en medicinsk riktlinje som innebär att barn- och ungdomspsykiatrin tog över ansvaret från Habilitering och Hälsa för vård av barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Södra Älvsborgs sjukhus får nu ersättning för de kostnader som det inneburit att ta över verksamheten.

 

Kontaktuppgifter:

Cecilia Andersson, förste vice ordförande södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-8621146
Marita Haglund, processansvarig södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-0207978

 

Om södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera