Årets julklapp från VGR kulturnämnd – satsning på återvunna kläder 2019

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger en tidig ”julklapp” till projektet Re:textile III – Re:society, som genomförs av Science Park Borås, 2019. Projektet får stöd för att undersöka användning av kläder i cirkulära system. Resultatet ska användas till att utveckla produkter och kläder som är mer anpassade för återanvändning.

Projektet ska inspirera och visa kreatörer, designers, återförsäljare och nya företagare hur tjänster kan utvecklas så att klädkonsumenterna kan förnya sig och vara moderiktiga utan att köpa nya produkter. I undersökningen samlas information in med hjälp av en fokusgrupp som får testa olika redesignade och uppdaterade kläder. Under testperioden får de inte köpa några nya plagg. Varje person i fokusgruppen förses med ett aktivt chip som samlar in data, till exempel i form av fotografier, om hur de redesignade kläderna används.

Resultatet från insamlingen ska användas i andra projekt som genomförs av Circular Textile Initiative tillsammans med åtta kommuner i Västra Götaland. I projekten med kommunerna är syftet att inspirera allmänheten till hållbar konsumtion av textil och mode. Samtidigt som det bidrar till minskad miljöpåverkan skapar det även nya affärsmöjligheter för sektorn för kulturella och kreativa näringar (KKN).

Satsning på kulturella och kreativa näringar

Projektet Re:textile III – Re:society bygger på ett brett samarbete med designers, konstnärer och företag/organisationer inom textil- och modebranschen och anknyter på så sätt till branschutveckling, som är ett av insatsområdena i Västra Götalands program för kulturella och kreativa näringar 2018-2020.

Stöd från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar Science Park Borås 400 000 kronor till projektet Re:textile III – Re:society för 2019.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Varje person i fokusgruppen förses med ett aktivt chip som samlar in data, till exempel i form av fotografier, om hur de redesignade kläderna används.
projektet Re:textile III – Re:society ska undersöka hur plagg används i cirkulära system