Befolkningstillväxten i Västra Götaland fortsätter - men i lägre takt

Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare år 2040. Det innebär 235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018. Det betyder i genomsnitt cirka 11 200 fler invånare varje år. Befolkningsökningen beräknas vara som störst under 2019, med en befolkningsökning på cirka 16 000 invånare. Sedan minskar ökningen successivt - mellan 12000 och 15 000 personer för åren 2020–2025 och 9000–12 000 för åren 2026–2040.

År 2040 beräknas 1,95 miljoner invånare bo i Västra Götaland. Utöver ett stort positivt utrikes flyttöverskott till Västra Götaland förväntas även födelseöverskottet - skillnaden mellan antalet födda och döda - vara positivt under hela prognosperioden. Runt 2032 och framåt förväntas flyttnettot och födelseöverskottet vara ungefär lika stora.

Årets prognos visar på en lite lägre befolkningsökning än förra årets prognos. Detta beror framför allt på Statistiska Centralbyråns (SCB) förändrade antagande om storleken på in - och utvandringen till Sverige, vilket betyder att flyttnettot har minskat jämfört med förra året. I årets prognos har även antagandet om antal födda barn per kvinna minskat, antalet barn förväntas alltså bli lite färre än vad tidigare prognoser visat.

Många äldre en utmaning för välfärden

År 2018 fanns det cirka 86 000 invånare som var 80 år eller äldre i Västra Götaland. Det antalet beräknas öka med 65 procent, till 142 000 invånare år 2040. Detta kommer att ställa krav på en stor utbyggnad av flera samhällstjänster i kommunerna, som till exempel hemtjänsten. År 2040 beräknas ungefär var elfte invånare i Skaraborg och Fyrbodal vara 80 år eller äldre och var fjärde vara 65 år eller äldre.

Göteborgsregionen fortsätter att öka mest

Göteborgsregionen som precis passerade 1 miljon invånare våren 2017 ökar mest i både antal och andel av befolkningen från år 2018 till år 2040, till drygt 1,25 miljoner det vill säga en ökning med 22 procent. Näst störst procentuell tillväxt förväntas i Sjuhärad (9 procent). Även Fyrbodal och Skaraborg ökar, om än marginellt, med 3 respektive 1 procent.

Mölndal sticker ut 

Ungefär fyra av fem kommuner i Västra Götaland växer i befolkningsantal eller har ungefär samma antal invånare 2030 som 2018. Mölndal, Ale, Lilla Edet, och Bollebygd är de kommuner som beräknas ha högst procentuell befolkningsökning till 2030 jämfört med 2018. Befolkningsökningen i Mölndal beräknas bli 20 procent, vilket motsvarar cirka 1 procents ökning om året. Några kommuner i Fyrbodal och Skaraborg, som exempelvis Töreboda, Dals-Ed, Skara och Gullspång beräknas minska något i befolkningsantal till 2030.

Här finns mer information och en interaktiv rapport:

vgregion.se/befolkningsprognos

Ladda ner prognosdata direkt på:

vgregion.se/statistikdatabas

Kontakt

Cecilia Olbin Gard
A
nalytiker, enheten samhällsanalys
E-post:
cecilia.gard@vgregion.se
Tel. 0700-824546

Samhällsanalys är en enhet inom koncernavdelning data & analys som genomför utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se