Bekräftat fall av coronavirusinfektion (Covid-19) i Västra Götalandsregionen

En person som nu vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har testats positivt för det nya coronaviruset. Personen mår väl. Västra Götalandsregionen bjuder in till presskonferens idag klockan 20.00 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra i Göteborg.

Personen har varit i norra Italien och insjuknade tre dagar efter hemkomsten till Sverige med feber och luftvägssymtom. Personen uppsökte infektionskliniken och testades enligt rutin och prov utföll positivt idag onsdag 26 februari. Smittskydd Västra Götaland bedömer att personen har smittats i Italien.

Den insjuknade vårdas nu på Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Personen mår väl och ligger inne för observation.

Ett nära samarbete pågår mellan Folkhälsomyndigheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Smittskydd Västra Götaland. 

Kontaktspårning av närkontakter och andra personer som skulle kunna ha utsatts för smitta har påbörjats. Denna kontaktspårning sker enligt den rutin som Europeiska smittskyddsmyndigheten fastställt där närkontakter kommer att följas under den tid som eventuella symtom skulle uppstå, det vill säga, under 14 dagar. 

Västra Götalandsregionen har god beredskap för att vårda och hantera smittade. Det pågår ett samlat arbete i hela regionen och sjukvården har en epidemiplan som vid behov kan aktiveras.

Välkomna på presskonferens

Plats för presskonferens: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Sjukhuset, Kvinnokliniken, lokal: Järneken.

Tid: Klockan 20.00.

Datum: 26 februari

Kontakt: Presstjänsten Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 010-441 41 99

Medverkande på plats för att svara på frågor:

Smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland: Thomas Wahlberg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

Förste Chefläkare: Per Karlsson, professor

Verksamhetschef Infektionskliniken: Lars Magnus Andersson, docent

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen: Ann Söderström

Statsepidemiolog Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten är med via länk

Vid önskemål om individuella intervjuer med Folkhälsomyndighetens experter kontakta Folkhälsomyndighetens presstjänst: 010-205 21 00 media@folkhalsomyndigheten.se

Kontakt: Presstjänsten Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 010-441 41 99

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se