Beslut om avslutat avtal med Vårdcentralen Östra Göteborg

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutar att med omedelbar verkan avsluta kontrakt med Vårdcentralen Östra Göteborg

Västra Götalandsregionen (VGR) är ansvarig att kontrollera att den vård som beställs håller en god kvalitet och att vårdgivare följer avtal med VGR. När VGR upptäckte i en löpande granskning att det fanns missförhållanden på Vårdcentralen Östra Göteborg beslöts att göra en fördjupad granskning. Det genomfördes journalgranskningar men även kontroll av hur verksamheten sköttes.

– För mig är det viktigt att patienterna ska få en god vård. Vi har därför satsat på en enhet som granskar vårdcentraler och som även har till uppgift hjälpa patienterna om vi tvingas säga upp avtal. På måndag kommer därför alla som varit listade på den aktuella vårdcentralen tillhöra en ny vårdcentral, säger Johan Fält (M), ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Granskningen visade på stora brister: Vårdcentralen har bemannats med obehörig personal som självständigt utövat läkaryrket, utan påvisad handledning. Västra Götalandsregionen ser flertalet brister som avser kvalitet, bemanning och tillgänglighet. 

– Det var Socialdemokraterna som i nämnden krävde en granskning av vårdcentralen. Nu kommer vi att bidra till att alla de drygt 4000 patienter som idag är listade på vårdcentralen skyndsamt blir erbjudna kontakt med annan vårdgivare, säger Ann-Christine Andersson (S), 2e vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Trots att Vårdcentralen Östra Göteborg uppmanats till rättelse har de inte lyckats genomföra förbättringar. VGR ser inte att patienterna kan få en fullgod vård och att avtalen efterlevs. På sammanträde den 2019-02-01 beslutade Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att med omedelbar verkan avsluta kontrakt med Vårdcentralen Östra Göteborg.

Kontakt
Johan Fält (M), ordförande, 0709-960 300
Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande, 0736-60 17 35
Maria Emanuelsson, regionutvecklarem team fördjupad granskning, 070-326 83 74

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera