Beslut om finansiering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har ett överskott 2020 som ska användas för att köpa vård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har föreslagit områden som skulle behöva ytterligare medel. Utifrån det beslutar nämnden att fördela totalt 50 miljoner kronor på:

  • Cancergenetisk mottagning, kökortning
  • Strålbehandling, utbildning
  • Glukosmätare och insulinpumpar
  • Cochlea, implantat och utbytesprocessorer
  • Hälsofrämjande funktion inom psykosvården
  • Köpt somatisk specialistsjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämnder fortsätter finansiera Bräcke Diakonis arbete med barn och familjer i sorg

Varje år förlorar cirka 3500 barn i Sverige en förälder i förtid till följd av sjukdom eller olycksfall. I Västra Götalandsregionen drabbas mellan 400 och 500 familjer. Insatser till barn i sorg är en viktig förebyggande faktor mot framtida psykisk ohälsa.

Idéburet offentligt partnerskap är en avtalsform som Västra Götalandsregionen använder för att samverka med Bräcke Diakoni i deras arbete med familjer i sorg. Västra Götalandsregionen har stött detta sedan 2012 och det nya avtalet gäller två år med möjlighet till förlängning. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd finansierar avtalet med 280 000 kronor per år. Inom denna ram finansierar västra hälso- och sjukvårdsnämnden insatserna till de familjer som kommer från kranskommunerna.

Bräcke Diakoni bidrar med erfarenhet av att arbeta med palliativ vård och genomför stödgruppverksamhet till barn och unga i familjer där en förälder avlidit.

Inom ramen för finansieringen kan de bidra med riktade informationsinsatser om stödgruppsverksamhet. De kan även arbeta med kompetens- och kunskapsöverföring inom området efterlevandesamtal och efterlevandestöd inom berörda och intresserade verksamheter inom Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Johan Fält (M)
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, ordförande
0793-36 06 60
johan.falt@politiker.goteborg.se

Kristina Grapenholm (L)
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 1 v ordförande
0733-384 634
kristina.grapenholm@liberalerna.se

Ann-Christine Andersson (S)
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2 v ordförande
ann-christine.c.andersson@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera