Bristspecialiteter prioriteras i ST-utbildningen

Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade vid sitt sammanträde den 22 augusti att de 90 ST-platser, som omfattas av regiongemensam styrning, prioriteras inom bristspecialiteter.

– Detta är ett viktigt strategiskt steg för att råda bot på de obalanser som finns på bemanningssidan och svara upp mot behoven av vissa specialister både idag och på längre sikt. Till sist handlar det om att tillse att sjukvården har den kapacitet som krävs för att klara av att ge människor rätt vård i tid, kommenterar Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande.

90 ST-platser inom 14 bristspecialiteter

Regionstyrelsen beslutade i maj att utöka antalet ST-platser, som omfattas av regiongemensam styrning och delfinansiering, från 45 till 90 platser. Personalutskottet beslutar nu om vilka specialiteter som ska prioriteras och var utbildningarna ska förläggas. Det har skett enligt principer som bland annat omfattar att prioritera de specialiteter som anses vara för lågt bemannade i relation till behoven idag och cirka åtta år framåt. Dessutom väljer VGR att förlägga fler ST-utbildningar till de verksamheter som uppvisat god kvalitet i ST-utbildningen.

De 90 ST-platserna fördelas nu på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (36), NU-sjukvården (17), Skaraborgs läns sjukhus (13), Södra Älvsborgs sjukhus (13), Kungälv (6), Alingsås (3) och beställd primärvård (2). Platserna är fördelade inom 14 specialiteter.

 

Kontakt: 
Gunilla Levén (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02 
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera