Cancerpatienter kan förbättra vården

Cancerdiagnoserna ökar i Sverige och de som blir sjuka får allt oftare leva med en kronisk sjukdom. I ett dialogmöte i augusti träffade tre politiker från södra hälso- och sjukvårdsnämndens representanter från Kraftens hus Sjuhärad och flera patientföreningar för att få kunskap om en växande patientgrupp. 

- Vi ser att betydelsefulla delar i cancervården behöver förbättras. Mycket fungerar fantastiskt bra men antalet som får cancer ökar i Sverige och det gör att vi har satt en spotlight på det här området sedan en tid tillbaka, säger Cecilia Andersson som är nämndordförande i Västra Götalandsregionens södra hälso- och sjukvårdsnämnd. 

- Den medicinska utvecklingen drivs via forskning och andra experter men vi ser även att de som är sjuka blir experter på cancervård. De lever med diagnosen och i olika skeden av behandling och rehabilitering.  

Verksamheten i Kraftens hus Sjuhärad drivs bland annat med stöd av Västra Götalandsregionen och vänder sig till cancersjuka och deras anhöriga.  

- Nyligen offentliggjordes finalisterna till  GötaPriset, som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig verksamhet, och Kraftens hus är nominerat som en av fem finalister. Vi ser patienternas kompetens och jag tror att organisationerna bakom GötaPriset tycker att vi är en social innovation att lyfta fram eftersom arbetet i Kraftens hus är initierat av och utformat tillsammans med de cancerberörda, berättar Carina Mannefred, som är verksamhetsansvarig för Kraftens hus Sjuhärad. 

- Patienter som träffas och byter erfarenheter ger värdefull information så att vi tar beslut som gör nytta. På dialogmötet var vi överens om att oavsett cancerform så är livshändelserna under sjukdomsförloppet desamma. Tröttheten, känslor i inledningsstadiet och upplevelserna under och efter behandling. Vi kan därför se vilka utvecklingsområden som gynnar många, avslutar nämndordföranden Cecilia Andersson. 

Vid södra hälso- och sjukvårdsnämndens dialogmöte i Krafens hus den 27 augusti deltog representanter från Kraftens hus Sjuhärad, Bröstcancerföreningen Viola Sjuhärad, Lungcancerföreningen och Prostatacancerföreningen ProLiv Väst. 

Cecilia Andersson (C), ordförande i Västra Götalandsregionens södra hälso- och sjukvårdsnämnd: 070-862 11 46, cecilia.y.andersson@vgregion.se 

Carina Mannefred, verksamhetsansvarig för Kraftens hus Sjuhärad:  
070-606 70 00, carina.mannefred@rccvast.se 

Mari Turos, kommunikationsstrateg: 0702-55 72 39, mari.turos@vgregion.se 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Patienter som träffas och byter erfarenheter ger värdefull information så att vi tar beslut som gör nytta. På dialogmötet var vi överens om att oavsett cancerform så är livshändelserna under sjukdomsförloppet desamma. Tröttheten, känslor i inledningsstadiet och upplevelserna under och efter behandling. Vi kan därför se vilka utvecklingsområden som gynnar många.
Cecilia Andersson, ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden