Dags att vaccinera sig mot influensa

Hösten är här och med den närmar sig influensasäsongen. Den 3 november startar årets vaccinationskampanj. Nytt för i år är att vaccinationen är gratis för dig som är 65 år eller äldre, gravid eller har en sjukdom som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i influensa.

– Vaccination är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland.

Influensa är oftast ofarlig. Men den som är över 65 år, har vissa kroniska sjukdomar eller är gravid har större risk för att bli svårt sjuk, och rekommenderas därför att vaccinera sig.

– Under november månad kommer vårdcentralerna att prioritera vaccination av de här grupperna och av all personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

De som inte tillhör de prioriterade grupperna kan vaccinera sig från och med den 1 december.

Extra viktigt i år

Även under pågående coronapandemi är det viktigt att personer som riskerar att bli svårt sjuka vaccineras mot influensa.

– De personer som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 riskerar ofta också att bli svårt sjuka av influensa. Influensavaccination minskar inte risken för covid-19, men risken för att bli sjuk i båda infektionerna under samma vinterperiod minskar, säger Gunilla Ockborn. Dessutom kan trycket på hälso- och sjukvården bli mycket högt om många insjuknar samtidigt i säsongsinfluensan och covid-19.

Vaccinationerna har anpassats i år

Vårdcentralerna har den här hösten anpassat sin verksamhet för att undvika smittspridning av covid-19. Till exempel kommer en del vårdcentraler att vaccinera utanför ordinarie öppettider, medan andra kommer att vaccinera i särskilda lokaler. Det är också viktigt att den som kommer för vaccination följer riktlinjerna om att hålla avstånd och tvätta händerna. Om man har symtom som kan bero på luftvägsinfektion ska man inte komma alls, utan boka om sin tid.

Beprövat vaccin

Västra Götalandsregionen har i år, liksom förra året, upphandlat influensavaccinet Vaxigrip Tetra som innehåller fyra influensastammar. Det är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

– Det som kan hända efter vaccinationen är att man blir öm och svullen runt vaccinationsstället och en del får feber och muskelvärk, men besvären går över inom några dagar, säger Gunilla Ockborn.

Fakta

Grupper som rekommenderas vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:

  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.

Kontaktperson: Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland via kommunikatör Regionhälsan, 072-202 35 64 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera