Dags för byggstart Göteborg-Borås nu

Bara inom några veckor fastställer regeringen den nya nationella transportplanen för åren 2018–2029.  Ny och utbyggd järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås är en förutsättning för ett växande internationellt näringsliv och effektiv arbetspendling i stråket. Utifrån det förslag som Trafikverket lanserade i höstas måste regeringen gå in med rejäla resurser för att få till en byggstart av järnvägssträckan Göteborg-Landvetter-Borås.

Imorgon åker Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås till Stockholm för att tillsammans få de nationella beslutsfattarna att tänka om. På spel står en avgörande järnvägsinvestering: Göteborg-Landvetter-Borås.

Vi behöver komma igång med järnvägsbygget nu! Såsom förslaget nu ser ut så hämmas utvecklingen i hela regionen. Det drabbar de som bor längs sträckorna, arbetspendlingen och tillväxten i stort, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

För Västra Götalands politiker är regeringens prioritering obegriplig, i både regionalt och nationellt perspektiv. Sträckan är tänkt att vara en del av den nya Götalandsbanan som ska knyta samman Stockholm-Göteborg och erbjuda ett effektivt och hållbart alternativ för resenärer mellan Sveriges två största städer. Även Sverigeförhandlingen har pekat ut Stockholm-Göteborg som första prioritering om valet står mellan att först bygga Stockholm-Göteborg eller Stockholm-Malmö.

- Göteborg går som tåget, där båda Volvobolagen slår rekord och nya internationella etableringar sker. Men ett växande näringsliv ställer krav på en snabb uppkoppling till Landvetter flygplats och goda pendlingsmöjligheter i regionen. Vi behöver en ny järnväg till Landvetter flygplats och Borås nu! Varken näringslivet, pendlarna eller miljön kan vänta, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Göteborg–Borås är ett av landets hårdast trafikerade pendelstråk med mer än 100000 dagliga resor. Samtidigt är järnvägen Sveriges sämsta mellan två stora och närliggande städer. En tågresa de sex milen tar cirka 60 minuter. 75 procent av pendlarna väljer bilen och 25 procent tar bussen. Hela 1 400 bussar per dygn passerar det ofta hårt ansträngda Delsjömotet. Med ett modernt dubbelspår skulle restiden kunna kortas till 35 min.

- Det borde vara självklart att Västsveriges två största städer förbinds av en modern och snabb järnväg som underlättar för människor att resa till jobb, studier, släkt och vänner, säger Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad.

Regeringen väntas presentera den slutliga nationella planen för transportsystemet 2018-2029 under våren 2018.

Kontakt:

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen, 073-098 48 00

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad, presskontakt Lisa Nylén, 073-910 25 86

Ulf Olsson, kommunstyrelsen ordförande Borås stad, 070-523 30 22

Politikerna är både tillgängliga innan riksdagsmötet för frågor och efter mötets slut 14 mars kl. 09:30.

 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Göteborg och Borås är Västra Götalands två största städer. I stråket finns en omfattande pendling idag. Men pendlingen sker till största delen med buss eller bil. Tåget kan inte konkurrera tidsmässigt. Befolkningen i berörda regioner växer fort. Bara i Västra Götaland förväntas dagens invånare gå från 1,6 miljoner till 1,9 år 2050. Göteborg – Borås – Jönköping är tre separata arbetsmarknadsregioner idag. Med en ny tågförbindelse skulle restiden Göteborg – Borås kunna sjunka från dagens 60 min med buss, till 35 min med tåg. Om hela sträckan byggs ut med ny järnväg kan restiden Göteborg – Jönköping sjunka från två timmar med buss, till 50 min med tåg. Vi skulle då ha en arbetsmarknadsregion med betydande möjligheter för kompetensförsörjning och människors möjligheter att bo.
Twittra det här

Citat

Vi behöver komma igång med järnvägsbygget nu! Såsom förslaget nu ser ut så hämmas utvecklingen i hela regionen. Det drabbar de som bor längs sträckorna, arbetspendlingen och tillväxten i stort.
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
Göteborg går som tåget, där båda Volvobolagen slår rekord och nya internationella etableringar sker. Men ett växande näringsliv ställer krav på en snabb uppkoppling till Landvetter flygplats och goda pendlingsmöjligheter i regionen. Vi behöver en ny järnväg till Landvetter flygplats och Borås nu! Varken näringslivet, pendlarna eller miljön kan vänta.
Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
Det borde vara självklart att Västsveriges två största städer förbinds av en modern och snabb järnväg som underlättar för människor att resa till jobb, studier, släkt och vänner.
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad