Dämpad efterfrågan och mattad konjunktur i Göteborgsregionen

För Göteborgsregionen har läget försvagats sedan i höstas. Stämningen har försämrats inom flertalet branscher och inför kommande halvår råder osäkerhet inför den framtida konjunkturutvecklingen, även om det finns en försiktig optimism inför framtiden inom det regionala näringslivet.

- Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge, säger Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindexet ligger på +24, vilket innebär att läget är positivt även om det ej råder högkonjunktur. (Gränsvärdet för högkonjunktur är +40). Detta går stick i stäv mot förväntningarna, då höstens prognoser pekade mot en fortsatt högkonjunktur. Prognosen inför hösten 2019 indikerar en marginell uppgång inom flertalet branscher. Det finns dock vissa skillnader i jämförelsen mellan olika branscher, där sällanköpshandeln sticker ut som den stora förloraren. En förklaring till detta är bl.a. att bilhandeln brottas med kraftigt minskade försäljningsvolymer sedan sommaren 2018. 

- Industrin har gått in i en avmattningsfas till följd av minskad efterfrågan från såväl export som hemmamarknad. Samtidigt har det skett en påtaglig inbromsning i byggkonjunkturen, till följd av minskat värde av de antagna anbuden. Även inom övriga branscher har en avmattning skett, vilket sammantaget medfört ett förändrat konjunkturellt läge i Göteborgsregionen, säger Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt

Joacim Waara, samhällsanalytiker,  joacim.waara@vgregion.se, 072 - 239 68 07​

​Camilla Lundén, kommunikatör, camilla.lunden@vgregion.se, 076- 941 44 39

Samhällsanalys är en enhet inom koncernavdelning data & analys som genomför utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Om undersökningen Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till cirka 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster. Undersökningen som ger en totalbild för hela Västra Götaland har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Vårens mätningar – där svaren från företagen samlats in under mars och april – avser utfall för andra halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för innevarande halvår samt en prognos för andra halvåret 2019.
Twittra det här

Citat

Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen
Industrin har gått in i en avmattningsfas till följd av minskad efterfrågan från såväl export som hemmamarknad. Samtidigt har det skett en påtaglig inbromsning i byggkonjunkturen, till följd av minskat värde av de antagna anbuden. Även inom övriga branscher har en avmattning skett, vilket sammantaget medfört ett förändrat konjunkturellt läge i Göteborgsregionen.
Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen