De får eleverna att prata om det svåra

Vart vänder man sig när man mår dåligt? Hur kan man hjälpa en kompis som är mobbad? Svåra frågor och tuffa känslor luftas när eleverna på Stöpenskolan i Skövde träffar fältsekreterarna Emma och Sara. Samtal som är livsnödvändiga, menar de båda.

Skolan öppnar för svåra frågor

YAM är ett program för att förebygga psykisk ohälsa och stress hos skolever som nu prövas i Skövde kommun. YAM står för Youth Aware of Mental Health och bygger på information och gruppövningar i klassrummet, som leds av personal med beteendevetenskaplig kompetens. Socialförvaltningen i Skövde erbjuder programmet i årskurs åtta. Skolorna har visat stort intresse för programmet, det är väl beprövat och fyller en viktig funktion.

– YAM är ett bra komplement till den vanliga undervisningen, det öppnar upp för samtal om mobbing och psykisk ohälsa, säger socionomen Emma Nordelv på Socialförvaltningen.

Vid fem tillfällen har socionomerna träffat eleverna i klass 8 på Stöpenskolan för att diskutera hur man kan göra när man själv eller en kompis mår dåligt och vem man kan kontakta för att få stöd och hjälp. Träffarna har varit uppskattade och eleverna uttrycker lättnad över att få vägledning i svåra frågor.

Vi uppmuntrar eleverna att prata med oss om hur det känns att må psykiskt dåligt, eleverna säger själva att det aldrig brukar prata om det i skolan, säger Emma Nordelv.

Pratar om mobbning

Materialet bygger till stor del på gruppövningar och fallbeskrivningar. En kompis som står ensam på skolgården och som inte bjuds in till gemenskap i klassen, vad gör man för att hjälpa? Eleverna uppmanas att ge uttryck för sina tankar och känslor när de konfronteras med situationer som kan uppstå. Emma och Sara betonar att det alltid finns möjlighet att prata enskilt med någon av dem efter varje pass i klassen.

– Vi ser att eleverna börjar fundera över olika situationer som kan uppstå i skolan och med hjälp av YAM kan de förhindra att mobbning uppstår, avslutar Emma Nordelv.

Läs mer 

Här kan du läsa mer om YAM och om resultaten på Stöpenskolan: www.vgregion.se/YAM 

Kontakt

Emma Nordelv - Fältsekreterare
Tel: 0500-49 85 43 
emma.nordelv@skovde.se 

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. Utbildningen av YAM-instruktörer är finansierat av Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté.
Twittra det här

Citat

YAM är ett bra komplement till den vanliga undervisningen, det öppnar upp för samtal om mobbing och psykisk ohälsa
Emma Nordelv, fältsekreterare på Socialförvaltningen
Vi uppmuntrar eleverna att prata med oss om hur det känns att må psykiskt dåligt, eleverna säger själva att det aldrig brukar prata om det i skolan
Emma Nordelv
Vi ser att eleverna börjar fundera över olika situationer som kan uppstå i skolan och med hjälp av YAM kan de förhindra att mobbning uppstår
Emma Nordelv.