De flesta invånare nöjda med tillgången till hälso- och sjukvård

Majoriteten av invånarna i Västra Götaland, 82 procent, anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern, en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården

Men Västra Götaland hamnar ändå något under riksgenomsnittet när det gäller hur befolkningen bedömer väntetider och förtroendet för hälso- och sjukvården. Det finns dessutom stora skillnader inom länet där invånarna i Dalsland och Norra Bohuslän i betydligt större utsträckning än invånarna i Göteborg till exempel tycker att väntetiderna till vårdcentralen är rimliga.

Vidare anser allt fler invånare, jämfört med förra mätningen, att vården i Västra Götaland ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte något annat som exempelvis kön, ålder eller födelseland.

Följa upp och förbättra
Drygt 70 procent av invånarna är positiva till att koncentrera vissa operationer och behandlingar till enskilda sjukhus för att förbättra kvaliteten, även om det skulle innebära längre resväg. Det finns dock stora skillnader inom länet där invånare i Skaraborg är mer positiva än till exempelvis invånarna i Dalsland och norra Bohuslän.

- Hälso- och sjukvårdsbarometern ger oss bra underlag för att följa upp och förbättra vården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström. I Västra Götalandsregionen pågår just nu ett genomgripande förändringsarbete för att modernisera och förbättra vården för invånarna i Västra Götaland. 

Högre förtroende för 1177 Vårdguiden via webben

Andelen som har förtroende för 1177 Vårdguidens information och råd om hälsa via webben har ökat under det senaste året, från 61 procent 2016 till 63 procent 2017. Förtroendet har framförallt ökat bland personer som är under 40 år, och särskilt i åldersgruppen 18-29 år.

Kontaktperson:

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, 0730-771177

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Snabbfakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig, nationell undersökning vars syfte är att visa på skillnader i befolkningens attityder, förväntningar och erfarenheter av vården i jämförelser mellan landstingen och olika demografiska grupper.
Twittra det här

Citat

Hälso- och sjukvårdsbarometern ger oss bra underlag för att följa upp och förbättra vården.
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör