Egen upphandling i 3R Framtidens vårdinformationsmiljö

Inom ramen för det verksamhetsdrivna programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, samarbetar Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne kring utveckling av framtidens informationsmiljö för hälso- och sjukvårdsområdet. Programmet inleddes 2014 och löper fram till 2020.

Västra Götalandsregionen väljer nu att genomföra upphandlingen av ett kärnsystem eller kliniskt vårdinformationssystem inom ramen för 3R Framtidens vårdinformationsmiljö på egen hand. Genom detta säkerställer regionen ersättning av de system som av drift - eller säkerhetsskäl måste bytas ut.

Samarbetet kring den gemensamma utvecklingen av framtidens informationsmiljö för hälso- och sjukvårdsområdet fortsätter som tidigare inom ramen för programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö. Västra Götalandsregionen fortsätter att stärka både 3R Framtidens vårdinformationsmiljö och ett nationellt plattformsarbete.

IT-lösningar gör vården effektivare. Administrationen blir lättare, mer tid kan ägnas åt patienterna.  Upphandlingen av det system som ska ligga till grund för framtidens vårdinformationsmiljö måste därför vara anpassad till respektive verksamhets önskemål och förutsättningar. Infrastrukturen och arvet är olika men behovet av förnyelse och modernisering är delad och nödvändig. Det är den gemensamma utvecklingen av framtidens vårdinformationsmiljö som är viktig. En egen upphandling av kärnsystemet säkerställer detta och förenklar upphandlingsförfarandet.

Den gemensamma vårdinformationsmiljön kommer att stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt, förse medarbetarna med användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd samt ge invånarna möjlighet att ta en aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård. Vårdinformationsmiljön kommer att innehålla viktiga verktyg för forskning, utveckling och utbildning och dessutom utgöra ett lättillgängligt verktyg för myndigheter och vårdgivare så att arbetet med kvalitets- och ledningssystem blir lättare.

Kontakt

Från klockan 13.00  26/10

Martin Andreasson (M), 0709-75 75 44, martin.andreasson@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar