Elcykeln utmanar bilen för vardagspendling

Hållbart resande väst och Lunds universitet undersöker hur elcykling kan ersätta bilresor i vardagen. 200 deltagare som jobbar på Volvo Powertrain i Skövde eller GKN Aerospace i Trollhättan får låna elcyklar under fyra olika testperioder för att prova en ny resvana. Deras resultat följs upp av Lunds universitet. Nu finns resultat från vårens två testperioder.

När det kommer till minskad miljöpåverkan är en vanlig cykel ett bra alternativ jämfört med bil för jobbresor. Men problemet, som resultaten hittills visar, är att det i många fall “tar för lång tid”, är “fysiskt krävande” och “för långt” att jobbpendla med en cykel som drivs av egen kraft. Då riskerar cykeln att bli stående till förmån för bilen eller resor med kollektivtrafik.

– Många upplever en lägre tröskel att byta bilen mot en elcykel, jämfört med vanlig cykel. En elcykel kostar mer än en cykel, men är betydligt billigare än att ha en bil. Många familjer har dessutom två bilar. Kanske kan en elcykel ersätta en av dem och därmed minska familjens bilresor totalt, säger Lena Hesselroth, projektledare för Elcyklist.

Studien visar att både elcykling och vanlig cykling ökade under testperioden. Med elcykel cyklades det 30% oftare, och distansen var mer än dubbelt så lång jämfört med distansen på en vanlig cykel. Andra positiva aspekter som deltagare rankar i studien är att elcykling är enkelt, ger motion, är miljövänligt och ger en frisk luft på morgonen.

Viktigt att anpassa resandet på grund av Covid-19

För att minska smittspridningen av Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att ”om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt” under resten av året (www.folkhalsomyndigheten.se). Först ut i testperioderna under våren var medarbetare på Volvo Powertrain i Skövde. Trots en annorlunda vår där många har jobbat hemifrån, helt eller delvis på grund av pandemin, har elcyklisterna cyklat flitigt och låtit bilen stå:

– Under den pågående pandemin är det extra smart att cykla elcykel, man kan resa på ett hållbart sätt och samtidigt minska på trängseln och onödiga kollektivtrafikresor. Vi hoppas ju såklart att deltagarna efter att ha upplevt glädjen med att cykla ska fortsätta även efter covid-19 och projektavslut säger Linnéa Andersson, projektledare för Elcyklist, säger Linnéa Andersson, projektledare för Elcyklist.  

Vad är Elcyklist?

Elcyklist är ett samarbete mellan Hållbart resande väst och Lunds universitet där deltagarna får testa nya resvanor med elcykel. Deltagarna jobbar på Volvo Powertrain i Skövde och GKN Aerospace i Trollhättan. Deras resultat följs sen upp av Lunds universitet.

Totalt får 200 deltagare låna en elcykel under 5 veckor för att testa att jobbpendla med den. Deltagarna är uppdelade i fyra grupper om 50 personer där 100 deltagare cyklade i Skövde under våren. Sen den 18 augusti cyklar 50 nya elcyklister i Trollhättan. I projektet ingår även tre veckor med resvaneundersökningar

Den slutgiltiga resultatrapporten kommer vid årsskiftet 2020/2021. 

Presentation av resultatet från våren 2020

Fler sätt att resa hållbart

Inom satsningen Hållbart resande väst finns fler projekt att delta i för ett mer hållbart resande. Läs mer om Cykelvänlig arbetsplats, BussOhoj! och Vintercyklist här. Hållbart resande väst finns också på Twitter, Instragram och Facebook. 

Lena Hesselroth
076-114 116

Linnéa Andersson
073-0656589


Hållbart resande väst 
Hållbart resande väst är en samlande kraft för hållbart resande och mobility management-arbete i Västsverige, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Region Halland, i samverkan med GR och kommunerna. Vi driver nätverk, erbjuder koncept och projekt för kommuner att genomföra lokalt, initierar utbildningar och sprider goda exempel. 

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Många upplever en lägre tröskel att byta bilen mot en elcykel, jämfört med vanlig cykel. En elcykel kostar mer än en cykel, men är betydligt billigare än att ha en bil. Många familjer har dessutom två bilar. Kanske kan en elcykel ersätta en av dem och därmed minska familjens bilresor totalt.
Lena Hesselroth, projektledare för Elcyklist.
Under den pågående pandemin är det extra smart att cykla elcykel, man kan resa på ett hållbart sätt och samtidigt minska på trängseln och onödiga kollektivtrafikresor. Vi hoppas ju såklart att deltagarna efter att ha upplevt glädjen med att cykla ska fortsätta även efter covid-19 och projektavslut säger Linnéa Andersson, projektledare för Elcyklist.
Linnéa Andersson, projektledare för Elcyklist.