EU-nedskärningar kan hota Västsvensk tillväxt

Inför EU:s framtida budget ryktas det om stora nedskärningar i sammanhållningspolitiken. Västra Götaland och Halland riskerar att från 2021 inte få ta de del av denna EU-finansiering över huvud taget, något som skulle få allvarliga konsekvenser för den Västsvenska tillväxten, europeiska mervärdet och EU:s legitimitet. Under en dialogkonferens i Göteborg den 2 mars samlades politiker och tjänstepersoner från europeisk till lokal nivå för att belysa vikten av en fortsatt sammanhållningspolitik för alla.   

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

- Sammanhållningspolitiken är kärnan i EU-samarbetet och det politikområde som håller samman Europas regioner. Den funktionen har aldrig varit viktigare än i dag, säger Birgitta Losman, regionråd (MP) och ordförande i Strukturfondspartnerskapet Västsverige.

Betydelsefullt för Västsverige

Sammanhållningspolitiken har lämnat tydliga avtryck i det regionala tillväxtarbetet.  Enligt siffror från Tillväxtverket har 7313 nya arbetstillfällen och 2158 nya företag startats i Västsverige mellan 2007 och 2013. Sammanhållningspolitiken har i Västsverige bland annat finansierat projekt som Integration Halland samt genom olika projekt bidragit i utvecklingen av GU Ventures och Innovatums verksamheter. Insatserna påverkar vardagen för invånarna och har gjort skillnad för såväl nyanlända, entreprenörer och verksamheter.

Budgetförslag i maj

I maj föreslår Europeiska kommissionen en ny flerårig budget och det ryktas om stora nedskärningar i sammanhållningspolitiken. I ett av scenarierna riskerar finansiering utebli helt för Västra Götaland och Halland. Detta innebär cirka 1,5 miljarder kronor i förlorade EU-medel för insatser inom bland annat kompetensförsörjning, ökad sysselsättning, stärkt konkurrenskraft samt främjande av forskning och innovation.

Dialogkonferensen arrangerades i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Sveriges kommuner och landsting samt Europeiska kommissionen. På konferensen medverkade bland annat representanter från Göteborgs universitet, riksdagens näringsutskott, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Dialogkonferensen avslutades med en paneldiskussion där det fanns en överensstämmighet om att sammanhållningspolitiken påverkar den regionala utvecklingen positivt och även fortsättningsvis ska vara ett ekonomiskt verktyg för samtliga regioner inom EU.  

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Andreas Catoni, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
andreas.catoni@vgregion.se
Telefon: +46 (0)769 40 25 64

Ulrika Bertilsson, avdelningschef Analys och samordning ,Region Halland
ulrika.bertilsson@regionhalland.se
Telefon: +46 (0)70-377 39 23

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se