Extramiljoner till kulturinnovationer när stiftelse avvecklas

Sedan 2010 har Västra Götalandsregionens kulturnämnd och stiftelsen framtidens kultur fördelat Frispelspengar till innovativa kulturprojekt. Nu går framtidens kultur i graven, men delar av det kvarvarande kapitalet skänks till ytterligare Frispelsstöd.

Redan i slutet av 2010 stod det klart att stiftelsen framtidens kultur på sikt skulle komma att avvecklas och det operativa arbetet togs över av Kulturbryggan. När nu framtidens kultur formellt upphör har stiftelsen bestämt sig för att skänka omkring en tredjedel, 3 305 182 kr, av sitt kvarstående kapital till projektet Frispel.

Genom Frispel har det sedan 2010 delats ut tre miljoner kronor årligen till kulturaktörer i Västra Götaland som ”vill hitta nya sätt att arbeta i Västra Götaland – mellan amatörer och professionella, mellan föreningsliv och näringsliv, mellan lokalt, regionalt och globalt.” Med de nya pengarna förstärks stödformen och ger innovativa kulturaktörer i regionen extra resurser att söka framöver.

I sitt pressmeddelande skriver stiftelsen framtidens kultur följande:
Stiftelsen framtidens kultur har samverkat med Frispel sedan 2010. Stiftelsen bedömer verksamheten som intressant och utvecklingsbar. Behovet av fria medel till Konst och Kultur kan då fortsatt tillmötesgås i något utökad mån. Stiftelsen framtidens kultur avvecklas under juni 2012. Stiftelsen avser att överföra 35 % av Stiftelsens resterande kapital till Frispel."

Vill du veta mer om kulturnämndens stöd, däribland Frispel, besök hemsidan vgregion.se/kultur


Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera